Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Vyhodnotenie výcvikového roka 2019

v základni výcviku a mobilizačného doplňovania


V kasárňach 4. čsb v Martine sa 20. februára 2020 uskutočnilo Veliteľské zhromaždenie veliteľa základne výcviku a mobilizačného doplňovania (ďalej len ZaVaMD) za účasti hlavných funkcionárov ZaVaMD.

Na úvod veliteľského zhromaždenia bolo vykonané privítanie všetkých účastníkov zamestnania a predstavenie programu zhromaždenia. Ďalej nasledovalo vyhodnotenie služobnej a pracovnej disciplíny a rozbor škôd vo VR 2019. Zástupca náčelníka štábu podplukovník Jaroslav Gera vo svojom príspevku vyhodnotil kontrolnú činnosť za výcvikový rok 2019.

Hlavným bodom programu veliteľského zhromaždenia bolo vyhodnotenie plnenia úloh vo výcvikovom roku 2019 a objasnenie hlavných úloh vo výcvikovom roku 2020 veliteľom základne plukovníkom Miroslavom Fázikom. Tohto bodu programu sa zúčastnil aj zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR brigádny generál Karol Navrátil a veliaci poddôstojník PS OS SR štábny nadrotmajster Rastislav Bodnár.

Zástupca veliteľa PS OS SR vo svojom vystúpení poďakoval veliteľovi a príslušníkom ZaVaMD za splnenie úloh vo výcvikovom roku 2019 a vyzval príslušníkov základne k aktívnemu a iniciatívnemu plneniu úloh, ktoré OS SR čakajú v tomto roku.

V odpoludňajších hodinách zhromaždenie pokračovalo prednáškou v oblasti forenznej problematiky strelných zbraní, ktorú predniesol profesor František Novomeský z fakulty súdneho lekárstva.

Na záver slovo opäť prevzal veliteľ základne, aby viedol diskusiu s účastníkmi zhromaždenia k prezentovaným témam, po ktorej bolo veliteľské zhromaždenie ukončené.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Rastislav Leško /r
Foto: rtn. Dagmar Gáspárová, Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Pozemných síl OS SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.