Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Veliteľská príprava veliteľstva mechanizovanej bri

V priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne sa 19. februára uskutočnila veliteľská príprava veliteľstva mechanizovanej brigády Cieľov spôsobilostí 2017 (ďalej len Ve CS 2017 mb) s účasťou všetkých predurčených príslušníkov do Ve CS 2017 mb a veliteľov jednotiek CS 2017 mb.

Cieľom veliteľskej prípravy bolo zvýšiť odbornú pripravenosť jednotlivých príslušníkov Ve CS 2017 mb zameranú na požadované spôsobilosti ťažkej mechanizovanej brigády, k čomu prispeli aj vystúpenia podriadených veliteľov s aktuálnym hodnotením spôsobilostí svojich jednotiek.

V druhej časti bol vykonaný brífing k operácii Slovak Rifles 20 (SLRS20). Uvedená operácia tvorí základ operačných dokumentov pre výcviky zamerané na prípravu veliteľstva a štábu mechanizovanej brigády, veliteľstiev jednotiek CS 2017, prípravu 13. mechanizovanej prápornej skupiny (13. mprsk) a bude využitá aj pre medzinárodné cvičenie Toxic Lance 2020 (TOLE20).

Velitelia podriadených jednotiek vykonajú plánovací proces v termíne 2. až 6. marca, v rámci ktorého predstavia koncept operácie (CONOPS), a tým budú vytvorené podmienky k hodnoteniu spôsobilosti plánovať operácie. Preverenie zo spôsobilosti riadiť operácie bude vykonané v termíne 20. až 23. apríla počas veliteľsko-štábneho cvičenia (VŠC) riadeného veliteľstvom brigády so zameraním na vedenie bojovej činnosti podriadených jednotiek CS 2017 mb. VŠC bude zároveň poslednou prípravou veliteľstva brigády pred vykonaním medzinárodného cvičenia ANAKONDA 20 v mesiaci jún.

Po vykonanej veliteľskej príprave pokračujú aktivity prípravy veliteľstva CS 2017 mb vykonaním revízií stálych operačných postupov (SOP) zameraných na plánovanie a riadenie operácií v posádke Topoľčany.

Uvedené výcvikové aktivity sú súčasťou prípravy veliteľstva k vykonaniu národnej certifikácie veliteľstva brigády CS 2017 v mesiacoch september a október.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 1. mechanizovaná brigáda Topoľčany, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.