Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Veliteľské zhromaždenie 11. mpr Martin

V piatok 28. februára sa v priestoroch kasárni SNP v Martine uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa 11. mechanizovaného práporu podplukovníka Rudolfa Ďurníka. Zhromaždenia sa zúčastnili hlavní funkcionári veliteľstva a štábu, velitelia rôt, veliaci poddôstojníci rôt a velitelia čiat.

Úvodné slovo patrilo podplukovníkovi Rudolfovi Ďurníkovi, ktorý oboznámil prítomných s obsahom veliteľského zhromaždenia a následne pristúpil k vyhodnoteniu výcvikového roka 2019. Pri vyhodnotení sa zameral na plnenie hlavných úloh a na štyri hlavné úsilia – pripravenosť na operačné použitie, medzinárodné vojenské záväzky, rozvoj a štábnu prácu. Uvedené vyhodnotenie poskytlo príslušníkom veliteľského zhromaždenia celkový obraz o tom, ako veliteľ práporu vidí splnenie úloh výcvikového roka.

Veliteľ práporu vecne, podrobne a konkrétne vyhodnotil splnenie úloh po jednotkách a oblastiach, zároveň vyhodnotil príslušníkov práporu, ktorí si najlepšie plnili úlohy. Počas prednášok bol vykonaný rozbor disciplíny a kontrolnej činnosti, ako aj rozbor škôd a úrazov.

Na záver podplukovník Ďurník poďakoval všetkým príslušníkom práporu za splnenie úloh uplynulého roka a poprial veľa šťastia do ďalšieho obdobia.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 11. mechanizovaný prápor Martin, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.