Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Ustanovenie náčelníka CMaS

a pracovné rokovanie veliteľa ZZ II. v Žiline


Dňa 2. marca 2020 sa v priestoroch Centra metrológie a skúšobníctva Žilina uskutočnilo pracovné rokovanie veliteľa ZZ II. Martin plk. Ing. Mariána Filipa.

Tomuto rokovaniu predchádzal nástup zamestnancov CMaS, kde plk. Ing. Filip za prítomnosti vedúcej personálnej skupiny z. Mgr. Ivany Černegovej vyhlásil personálny rozkaz, ktorým bol vymenovaný do hodnosti majora a ustanovený do funkcie náčelníka CMaS Žilina mjr. Ing. Daniel Bogáň, PhD. Menovanému zároveň poprial na novej funkcii veľa úspechov a pracovného elánu pri plnení úloh.

Rokovania sa zúčastnili zástupca veliteľa ÚLZ Trenčín plk. Ing. Peter Masár, zástupca GŠ OS SR – hlavný metrológ OS SR mjr. Ing. Miroslav Juríček, NSl PHM ÚLZ TN pplk. Ing. Rudolf Gajar a za službu PaO ÚLZ TN pplk. Ing. Dušan Cabala, PhD.

Nosnou témou zamestnania bola aplikácia zákona č.157/2018 o metrológii v podmienkach OS SR a následne pripravovaná smernica MO SR o metrologickom zabezpečení VaT. Pozornosť bola venovaná i rozširovaniu metrologických spôsobilostí CMaS na zabezpečenie úloh pre vzdušné sily. Náčelník Sl PHM stručne zhodnotil činnosť úseku kontroly kvality v uplynulom VR, pozitívne vyzdvihol obnovu prístrojového vybavenia ÚKK a načrtol ciele rozvoja a perspektívy ÚKK do ďalšieho obdobia.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: mjr. Ing. Daniel Bogáň /r
Foto: Zásobovacia základňa II – Martin, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.