Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Výcvik v preprave po železnici

Výcvik v preprave po železnici, ktorý je dôležitým prvkom v príprave vojsk, si v termíne 2. a 3. marca nacvičili príslušníci prvej brigády, roty podpory velenia a práporu logistiky Topoľčany.

Zamestnanie bolo rozdelené do dvoch dní, kde počas prvého dňa bola formou prednášky vykonaná teoretická príprava príslušníčkou Národného centra vojenskej dopravy Bratislava poručíčkou Radkou Basarovou. Dôraz bol kladený hlavne na oboznámenie profesionálnych vojakov s bezpečnostnými opatreniami pri organizácii vojenských železničných prepráv, označenie a povinnosti funkcionárov vojenského prevozu, upevňovanie techniky, výstavba pomocnej univerzálnej nakladacej oceľovej rampy (UNOR), zabezpečenie ochrany a obrany síl počas nakladania a prepravy techniky po železnici.

Nasledujúci deň pokračoval výcvik praktickou časťou v priestoroch železničnej stanice Ludanice za riadenia náčelníka Oddelenia prevádzky a opráv veliteľstva brigády majora Júliusa Pethöho. Praktická časť rozdelená do šiestich pracovísk bola zameraná na zabezpečenie vlakových prevozov príslušníkmi stráže a funkcionármi prevozu, na pravidlá a bezpečnostné opatrenia, ktoré musia byť pri týchto druhoch aktivít dodržiavané, spôsoby nakladania, upevňovania a vykladania rôznych druhov techniky, ktorú v prípade potreby je možné prepraviť železnicou. V priebehu dňa bol vykonaný aj praktický nácvik navádzania kolesovej techniky na železničné vagóny a ich následné zabezpečenie a upevnenie pred odovzdaním pracovníkom železnice, ako aj nácvik výstavby a demontáže univerzálnej nakladacej oceľovej rampy (UNOR).

Výcvik bol po organizačnej, ako aj materiálnej stránke pripravený na dobrej úrovni, čím boli vytvorené podmienky na efektívne využitie času určeného na uvedený výcvik. Ciele výcviku boli podľa poručíčky Radky Basárovej splnené a vyhodnotené známkou výborne.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 1. mechanizovaná brigáda Topoľčany, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.