Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Profylaktická prehliadka samopalov vz. 58

Dňa 5. marca 2020 v priestoroch Zásobovacej základne II. Martin bolo za osobnej účasti náčelníka Výzbrojnej služby ÚLZ OS SR pplk. Ing. Patrika Holgyeho vykonané inštruktážno-metodické zamestnanie k vykonávaniu profylaktických prehliadok 7,62 mm samopalov vz. 58

Cieľom zamestnania bolo ozrejmiť dielenským špecialistom (zbrojárom), alebo osobám povereným na vykonanie profylaktickej prehliadky základné zásady vykonania profylaktickej prehliadky, čistenia, základného ošetrenia a preskúšania nastrelenia 7,62 mm Samopalu vz.58 k zabezpečeniu splnenia úloh vyplývajúcich z Úlohového listu NGŠ OS SR č.: KaGŠ-5-39/2020-ŠbPO zo dňa 25. februára 2020. Zamestnania sa zúčastnilo celkom 89 príslušníkov útvarov a zariadení OS SR.

V teoretickej časti riadiaci zamestnania – náčelník Centra zásob mjr. Ing. Andrej Kožuško upozornil účastníkov zamestnania na potrebu dôslednej starostlivosti každého PrV o pridelenú osobnú zbraň. Ďalej vysvetlil základné zásady vykonávania čistenia, konzervácie, prehliadok a kontrol ručných zbraní.

Čerstvo nadobudnuté teoretické poznatky si účastníci zamestnania overili a rozšírili na piatich praktických pracoviskách. Na pracoviskách č. 1 a č. 2 boli názorne ukázané a podrobne vysvetlené zásady vykonávania technických prehliadok, vrátane odstránenia drobných porúch, spôsoby čistenia, ošetrenia a konzervácie ručných zbraní. Na pracovisku č. 3 boli prakticky ukázané nedostatky, defekty, poruchy a havárie samopalov, na ktorých bola nedodržaná základná starostlivosť zo strany PrV. Na pracovisku č. 4 boli účastníkom zamestnania predvedené základné modifikácie 7,62 mm Samopalu vz. 58 zavedené v OS SR a na pracovisku č. 5 boli vysvetlené základné zásady a princípy vykonávania preskúšania nastrelenia samopalu.

Veľké poďakovanie patrí profesionálnym vojakom a zamestnancom Úseku zásob triedy II / Centra zásob, ktorí sa priamo podieľali na organizácii zamestnania a pozitívnej prezentácii odborných činnosti vykonávaných Zásobovacou základňou II. Martin, a to menovite čat. Borisovi Zúbekovi, z. Ing. Emilovi Gurajovi, z. Ing. Ladislavovi Hoffmannovi, z. Alešovi Cetkovskému, z. Dane Kišovej, z. Milene Firicovej, z. Jánovi Černegovi, z. Nore Lovásovej, z. Michalovi Konečnému, z. Jaroslavovi Hanzelovi a z. Miroslavovi Schniederovi.

Veríme, že účastníci zamestnania získali potrebné teoretické a praktické poznatky v oblasti komplexnej starostlivosti o pridelené ručné zbrane, ktoré náležite využijú k splneniu úlohy stanovenej NGŠ OS SR a povedú k zlepšeniu starostlivosti o zverenú výzbroj.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: mjr. Ing. Andrej Kožuško, Zásobovacia základňa II – Martin, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.