Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Odborné zhromaždenie funkcionárov poverených

riadením oblasti vojenskej dopravy v ÚaZ OS SR


V dňoch 26. a 27. februára 2020 sa v priestoroch Ministerstva obrany SR konalo „Odborné zhromaždenie funkcionárov poverených riadením oblasti vojenskej dopravy v ÚaZ OS SR“ organizované Národným centrom vojenskej dopravy OS SR, za účasti PrV a zamestnancov z taktických a operačných stupňov OS SR.

Na úvod zhromaždenia všetkých prítomných privítal veliteľ NCVD OS SR plukovník Ing. Marek Banas a zároveň všetkých zhromaždených oboznámil s výzvami vojenskej dopravy v kontexte aktuálnych zmien súvisiacej národnej legislatívy.

V rámci odborných prezentácií jednotlivých oddelení NCVD OS SR boli prezentované a podrobne objasnené odborné úlohy v oblasti medzinárodných a vnútroštátnych presunov a prepravy, colného výkonu, tranzitov a diplomatických povolení a dopravnej infraštruktúry v pôsobnosti NCVD OS SR. Súčasťou odborného zhromaždenia bola aj otvorená diskusia k jednotlivým tematickým blokom, kde boli prijaté opatrenia na vyriešenie diskutovaných problémov, ktoré vznikli počas výcvikového roka 2019.

Účastníci odborného zhromaždenia sa zhodli na tom, že osobná komunikácia a zdieľanie skúseností významne prispieva k eliminácii konkrétnych problémov v tak zložitej doméne, akou je vojenská doprava.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: por. Ing. Radka Basárová, Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.