Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Cieľ úspešne eliminovaný

Ostreľovač – vysokovýkonný, trénovaný strelec schopný presne zasiahnuť cieľ na dlhú vzdialenosť jediným výstrelom . Aj v tomto duchu sa niesol sústredený výcvik ostreľovačov 22. mechanizovaného práporu, ktorý prebiehal v dňoch 24. až 27. februára 2020 v priestoroch Vojenského výcvikového priestoru (VVP) Valaškovce a Posádkovej strelnice (PS) Poruba pod Vihorlatom.

Za riadenia dôstojníka skupiny spravodajstva poručíka Ľuboša Puškára si ostreľovači mohli preveriť svoje schopnosti pod extrémnym fyzickým a psychickým zaťažením. Sústredený výcvik v trvaní 72 hodín pozostával zo 4 fáz, počas ktorých boli ostreľovači neustále hodnotení a taktiež boli podrobení aj psychologickému vyšetreniu pred a po záťaži.

V prvej fáze výcviku cvičiaci obdržali operačný rozkaz, v ktorom bola jasne zadefinovaná úloha o ničení cieľa v stanovenom čase a v stanovenom priestore. Ostreľovači po ukončení plánovacieho procesu pokračovali v príprave na plnenie úlohy kontrolou funkčností zbraní, balením materiálu a výcvikový deň ukončili predbojovými nácvikmi ktoré trvali do neskorej noci.

Druhá fáza začala infiltráciou do priestoru plnenia úlohy. Ostreľovači sa v tejto fáze nepozorovane presunuli z priestorov VVP Valaškovce do priestorov PS Poruba pod Vihorlatom. Horský terén, veľká vzdialenosť a obmedzenia počas presunu mali za následok výrazný úbytok fyzických síl cvičiacich, no ani to ostreľovačom neprekazilo pokračovať v plnení úlohy. Vo večerných hodinách po dosiahnutí stanoveného objektu cvičiaci plynulo prešli do tretej fázy výcviku.

Táto fáza pozostávala z vybudovania základne, zaujatia finálneho postavenia, pozorovania stanoveného objektu a samotného ničenia cieľa. Tretia fáza prebehla za prísneho dodržiavania svetelnej a zvukovej disciplíny. Po odpozorovaní objektu v ranných hodinách začala strelecká časť sústredeného výcviku za riadenia dôstojníka skupiny spravodajstva poručíka Michala Džupina. Ostreľovači boli súčasne preverovaní aj z teoretických znalostí topografickej a taktickej prípravy ako aj praktických zručností zo zdravotnej prípravy. Únava a ani silný dážď nemali výrazný vplyv na strelecké výkony cvičiacich. Vo večerných hodinách nasledovala streľba z ostreľovacej pušky SVD Dragunov ako aj streľba zo sekundárnej zbrane CZ P 09 za pomoci nočných videní. Aj táto časť streleckej prípravy bola zvládnutá na veľmi vysokej úrovni. Po úspešnej „eliminácií cieľa“ nasledovala posledná fáza a to exfiltrácia.

Počas poslednej fázy sa cvičiaci za pomoci nočných videní nepozorovane presunuli do miesta vyzdvihnutia. Vzájomná súdržnosť a podpora nedovolila nikomu z cvičiacich ukončiť úlohu predčasne. Po nadviazaní kontaktu s vozidlom a nasadnutí ostreľovači s úsmevom skonštatovali: „cieľ úspešne eliminovaný“.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: por. Ing. Ľuboš Pučkár, 22. mechanizovaný prápor 2. mechanizovanej brigády Michalovce, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.