Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Veliteľské zhromaždenie veliteľa oppr Martin

V priestoroch Opravárenského práporu Martin (oppr) sa 27. februára 2020 uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa práporu, cieľom ktorého bolo vyhodnotenie a bilancovanie uplynulého výcvikového roka.

Zahájenie veliteľského zhromaždenia bolo vykonané spoločným nástupom práporu na nástupisku, kde veliteľ práporu podplukovník Rastislav Bodik udelil disciplinárne odmeny – písomné pochvaly a ďakovné listy tým profesionálnym vojakom, ktorí významným spôsobom plnili úlohy výcvikového roku 2019. Veliteľ práporu udelil aj disciplinárnu odmenu – formou zápisu do kroniky útvaru nadrotmajstrovi Jánovi Tkáčovi, ktorý odchádza do zálohy po 26 rokoch odslúžených v oppr.

Veliteľské zhromaždenie pokračovalo objasnením poznatkov a skúseností zo zahraničných aktivít a vyhodnotením služobnej disciplíny za VR 2019.

Druhá časť zhromaždenia bola zameraná na samotné vyhodnotenie uplynulého výcvikového roka. Na úvod druhej časti privítal veliteľ práporu hostí z brigády bojového zabezpečenia. Svojou návštevou nás poctili zástupca veliteľa Brigády bojového zabezpečenia Trenčín plukovník Maroš Murárik a veliaci poddôstojník brigády štábny nadrotmajster Milan Pavlík. Veliteľ práporu podplukovník Bodik vo vyhodnotení hlavných úloh a priorít práporu v roku 2019 podrobne analyzoval jednotlivé oblasti (výcvik, disciplína, cvičenia, splnenie rozhodujúcich úloh). Po vyhodnotení jednotlivých úloh uplynulého výcvikového roka so svojim príhovorom vystúpil zástupca veliteľa brigády bojového zabezpečenia (bbz) plukovník Maroš Murárik, ktorý v mene veliteľa bbz poďakoval všetkým príslušníkom práporu za prácu, ktorú vykonali vo výcvikovom roku 2019.

V poobedňajších hodinách pokračovalo zamestnanie treťou časťou, a to predstavením zámeru plnenia hlavných úloh vo výcvikovom roku 2020.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Opravárenský prápor Martin, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.