MENU

Žiaci základných škôl sa môžu aj tento rok

zapojiť do výtvarnej súťaže „Vojaci očami detí“


Ministerstvo obrany SR vyhlásilo v poradí už 19. ročník výtvarnej súťaže „Vojaci očami detí“. Žiaci základných škôl tak majú opäť možnosť vyjadriť prostredníctvom výtvarných prác svoju predstavu o vojakoch, ich živote a práci v Ozbrojených silách SR.

Súťažné práce budú rozdelené do dvoch kategórií, mladších žiakov (1. až 5. ročník) a starších žiakov (6. až 9. ročník), pričom hodnotiť ich bude porota zložená z výtvarníkov, zamestnancov rezortu obrany a profesionálnych vojakov. Tri najlepšie práce v každej kategórii získajú hodnotné ceny a budú uverejnené v mesačníku Obrana a tiež na internetovej stránke Ministerstva obrany SR.

Výtvarné práce jednotlivcov a kolektívov označené názvom, menom autora, spiatočnou adresou, adresou školy, ročníkom a telefonickým kontaktom je potrebné poslať na adresu: Redakcia OBRANA, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v obálkach označených nápisom „SÚŤAŽ“ najneskôr do 15. mája 2020. Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien sa uskutoční počas Dňa detí s Ozbrojenými silami SR, pričom termín podujatia bude spresnený.

Zaslané súťažné práce musia byť v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov doplnené písomným súhlasom oboch rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa so spracovaním osobných údajov, s uverejnením súťažných prác v tlačených i elektronických médiách, ich verejným vystavovaním, ako aj s uverejnením v tlačených i elektronických médiách a s vyhotovovaním fotografií a videa z vyhlásenia výsledkov súťaže a odovzdávania ocenení.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.