Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Ve věci oprav pancéřovaných oken pro AČR

ministerstvo postupovalo v souladu se zákonem


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o zastavení řízení o přestupku vedeného proti Ministerstvu obrany České republiky ve věci oprav pancéřových oken pro Armádu České republiky.

Výhrady stěžovatele SVOS, s.r.o., proti údajně nezákonnému postupu ministerstva respektive Vojenského výzkumného ústavu, s. p. (VVÚ), se tak ukázaly jako nepodložené. Rozhodnutí Úřadu nabylo právní moci 26. 2. 2020 a je dostupné ve sbírce rozhodnutí ÚOHS zde.

ÚOHS ve svém šetření ověřil, že ministerstvo obrany postupovalo při zadání uvedené veřejné zakázky Vojenského výzkumného ústavu cestou vertikální spolupráce (tzv. in-house zadání) v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. ÚOHS mimo jiné potvrdil, že se jednalo v šetřeném případě o zakázku v oblasti obrany a VVÚ vykonával v posledních 3 letech před uzavřením Rámcové dohody na opravy pancéřových oken více než 80 % ze své celkové činnosti při plnění úkolů, které mu byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem – ministerstvem obrany (konkrétně 87,31 %). VVÚ tak dle usnesení ÚOHS tuto zákonnou podmínku vertikální spolupráce splňuje.

V této souvislosti po ukončení přezkumné činnosti ÚOHS, ministerstvo obrany níže uvádí na pravou míru výroky stěžovatele, které se v roce 2019 a 2020 šířily v médiích.

K nim ministerstvo konstatuje, že VVÚ v rámci projektu výzkumu „PANCRSKLA“ v letech 2014 až 2016 oslovil ke spolupráci certifikované dodavatele resp. opravce pancéřových oken LOV IVECO, přičemž vybraný dodavatel splnil požadovaná kritéria.

V celé věci je zásadní, že předmětná vozidla jsou zavedena v Armádě ČR a nemůže je opravovat neautorizovaný výrobce. Ministerstvo dále uvádí, že VVÚ jako in-house dodavatel nemůže účtovat žádnou marži ani provizi za opravovaná okna. Finální cena oprav pancéřových oken byla stanovena v rámcové dohodě a je totožná i pro výhradního zástupce společnosti GUS pro Českou republiku.

Postup ministerstva obrany i Vojenského výzkumného ústavu při realizaci oprav pancéřových oken je tak nejen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, ale je současně hospodárný a zajišťuje stejně jako u nových pancéřových oken požadovaná kritéria transparentnosti, balistické odolnosti a životnosti pancéřových oken po celou dobu jejich životního cyklu nutnou pro zajištění bojové a technické připravenosti Armády ČR.

Text a ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.