MENU

Štátni tajomníci rezortov obrany V4 rokovali

o budúcej spolupráci v kontexte pandémie COVID-19


Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer sa včera prostredníctvom videokonferencie spojil so svojimi kolegami z Vyšehradskej skupiny. Hlavnou témou rokovania vo formáte Senior Body boli tentokrát skúsenosti krajín V4 s pandémiou COVID-19 a s tým súvisiaca potreba posilnenia regionálnej obrannej spolupráce.

„Súčasná pandemická situácia jasne ukázala význam civilno-vojenskej spolupráce a potrebu budovania nástrojov pre posilnenie odolnosti našej spoločnosti, pričom je žiadúce, aby zmienené procesy prebiehali na národnej, regionálnej, ako aj na európskej a aliančnej úrovni,“ uviedol štátny tajomník Marian Majer. Zároveň vyjadril presvedčenie, že „táto ťažká skúsenosť môže predstavovať solídny základ pre budúce posilnenie našej pripravenosti a kompetencie na poli riešenia krízových situácií.“

Marian Majer v tejto súvislosti vyzdvihol zapojenie a prínos Ozbrojených síl SR do boja proti pandémii, pričom zdôraznil najmä ich pôsobenie v nemocniciach, na hraničných priechodoch, ako aj v karanténnych zariadeniach.

Okrem tém spojených s koronavírusom sa včera štátni tajomníci venovali aj hodnoteniu hlavných priorít aktuálneho českého predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Konkrétne hovorili o revízii hlavných strategických dokumentov, predovšetkým „Dlhodobej vízie V4 v oblasti prehlbovania obrannej spolupráce”. Prerokovali tiež priority obrannej spolupráce Vyšehradskej skupiny počas nadchádzajúceho poľského predsedníctva v rokoch 2020/2021.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.