MENU

Vláda ČR projednala změnu výše příspěvku

do rozpočtu Severoatlantické aliance


V pondělí 1. června 2020 projedná vláda České republiky materiál Změna výše příspěvku České republiky do vojenského rozpočtu, programu bezpečnostních investic a civilního rozpočtu Organizace Severoatlantické smlouvy předložený společně ministry obrany a zahraničních věcí.

Předmětem návrhu je změna podílu České republiky v rámci společného financování NATO, na základě kterého hradí své příspěvky do vojenského rozpočtu, programu bezpečnostních investic a civilního rozpočtu této organizace. Příspěvek České republiky do rozpočtu NATO se tak od roku 2021 zvýší ze stávajících 0,9788 % na 1,0558 %. Při zohlednění výše společných aliančních rozpočtů v roce 2019 se jedná o zvýšení celkových příspěvků České republiky do společného financování NATO z 20,754 mil. EUR na 22,387 mil. EUR (cca 600 mil. Kč), tedy o 1,633 mil. EUR (cca 41,5 mil. Kč). Z toho připadá 36,6 mil. Kč do rozpočtu MO a 4,9 mil. Kč do rozpočtu MZV. Tyto částky jsou oba rezorty připraveny pokrýt ze svých rozpočtů.

Podíly financování se standardně stanovují na základě výkonnosti ekonomik jednotlivých členských zemí Aliance a jejich vývoje. Aktuální úprava národních podílů vychází ze snahy navýšit evropský příspěvek ke sdílení nákladů na společnou obranu a snížit břemeno USA, které jsou dlouhodobě nejvyšším přispěvatelem. Od roku 2021 se tak sníží příspěvek USA z 22,1 na 16,6 %, na stejnou úroveň se zvýší i příspěvek Německa jako největšího evropského přispěvatele. Jedná se o vyjádření transatlantické solidarity a zodpovědnosti evropských spojenců za společnou obranu. Také Česká republika podporuje vyváženější sdílení nákladů na společnou obranu mezi spojenci.

Text a ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.