MENU

Testy spôsobilosti OPCW

Organizácia pre zákaz chemických zbraní so sídlom v Haagu pripravila v máji pre analytické laboratóriá z celého sveta testy spôsobilosti na analýzu chemikálií súvisiacich s Dohovorom o zákaze chemických zbraní.

Prípravné laboratórium OPCW celkovo pripravilo 6 vzoriek, pričom do štyroch vložilo testované chemikálie s množstvom rozmanitých nečistôt a rušivých vplyvov na znemožnenie identifikácie testovaných chemikálií.

Chemikom z Referenčného chemického laboratória, VÚ 1606 Nováky, objekt Zemianske Kostoľany sa podarilo počas 14-tich dní bezchybne identifikovať, pripraviť referenčné chemikálie a dvomi nezávislými metódami vedecky potvrdiť vo vzorkách prítomnosť siedmych bojových otravných látok, ich prekurzorov, rozkladných produktov a sprievodných zlúčenín.

Úspešná účasť na mimoriadne náročných medzinárodných testoch je nevyhnutná na opakované potvrdenie akreditácie RCHL na nespochybniteľnú identifikáciu uvedených chemikálií.

Text a foto: Národné centrum EOD a RCHBO Nováky, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.