MENU

Nácvik vynúteného odlúčenia od jednotky

príslušníkov 22. mechanizovaného práporu


V priestoroch Posádkového cvičiska Biela Hora vykonali 15. júna príslušníci 22. mechanizovaného práporu zamestnanie na tému „Vynútené odlúčenie od vlastnej jednotky“.

Cieľom tohto výcviku bolo zvládnutie základných zručností prežitia po vynútenom odlúčení od jednotky. K náročnosti výcviku prispel aj výdatný dážď, ktorý sprevádzal cvičiacich počas celého dňa. Za riadenia náčelníka spravodajskej skupiny por. Ľuboša Puškára si cvičiaci preverili svoje schopnosti v zakladaní ohňa s použitím kresadla, úprave znečistenej vody, stavbe improvizovaných prístreškov a v zhotovovaní pascí.

Skúsenosti z vojenských konfliktov ako aj z operácií medzinárodného krízového manažmentu ukázali, že personál vysielaný do operácií sa môže ľahko dostať do izolácie od materských jednotiek. Preto je nesmierne dôležité klásť dôraz na kvalitnú prípravu personálu v tejto oblasti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: por. Ing. Ľuboš Puškár, 22. mechanizovaný prápor 2. mechanizovanej brigády Michalovce, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.