MENU

Regrutácia v plnom prúde

Personálny úrad OS SR realizuje výberové konania na funkciu Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program, II. stupeň vysokoškolského štúdia, s možnosťou štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš, Technickej univerzite Košice, Univerzite obrany Brno, Fakulte vojenského zdravotníctva v Hradci Králové a Univerzite Karlovej v Prahe a Univerzite obrany Brno- Fakulta vojenského leadershipu.

Na 8 regrutačných skupinách vo všetkých krajoch Slovenska sme zaevidovali 624 žiadostí. Z uvedeného počtu úspešne splnilo podmienky prijatia do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka 212 občanov, ktorí následne absolvovali prijímacie konanie na AOS generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

V mesiaci jún a júl realizuje Personálny úrad OS SR výberové konania pre absolventov civilných vysokých škôl vrátane výberového konania pre vojenské zdravotníctvo s nástupným termínom júl a august 2020. Celkovo je zaevidovaných vo všetkých krajoch spolu 491 žiadostí.

Taktiež v uvedených mesiacoch budú realizované výberové konania do prípravnej štátnej služby s nástupnými termínom august a september 2020. Pre nástupný termín august 2020 Personálny úrad OS SR eviduje 694 žiadostí a pre nástupný termín september 2020 eviduje 798 žiadostí.

Text a foto: Personálny úrad, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.