MENU

Vojaci Ozbrojených síl SR opäť pomáhajú,

tentoraz odstraňujú následky povodní


Ťažké ženijné stroje ženijnej roty z Michaloviec a práporu rchbo z Rožňavy, ako aj 28 vojakov útvarov z Michaloviec, Rožňavy a Prešova odstraňuje naplavené prekážky a spevňuje brehy miestnej riečky v obci Pichne.

Na základe požiadavky krízového štábu poskytli Ozbrojené sily SR sily a prostriedky na odstránenie následkov opakovaných prívalových vĺn, ktoré zasiahli počas víkendu obce na východnom Slovensku. Zároveň špecialisti Pozemných síl OS SR a Národného centra vojenskej dopravy, v spolupráci so Slovenskou správou ciest, pripravujú presun mostného tanku MT-55A ženijného práporu zo Serede a mostovky zo ženijnej roty z Michaloviec, pomocou ktorých vytvoria náhradné premostenie spájajúce časti obce Zubné.

„Vzhľadom na hmotnosť súpravy, ktorá je takmer 70 ton, je potrebné zvážiť trasu presunu, tak aby nedošlo k poškodeniu existujúcej cestnej infraštruktúry,“ uviedol veliteľ posádky Michalovce podplukovník Roman Bobáľ, ktorý sa od soboty 20. júna podieľa na zasadnutiach krízového štábu. Ženisti spolu s miestnymi hasičmi a vodohospodármi zároveň upravujú brehy a pätky strhnutého mosta, aby bolo čo najskôr zabezpečené cestné spojenie.

Vojaci sú, okrem pripravenosti plniť svoju hlavnú úlohu, ktorou je obrana Slovenskej republiky, pripravení nasadiť svoje špecializované prostriedky a spôsobilosti vždy tam, kde je ich pomoc potrebná na záchranu životov a majetku našich spoluobčanov. Rovnako ako zasahovali pri nedávnej korona kríze, v týchto dňoch asistujú vojaci so špeciálnu techniku zložkám Hasičského a záchranného zboru pri povodniach.

Text: pplk. Štefan Zemanovič, Ozbrojené sily SR /r
Foto: OS SR via Ministerstvo obrany SR

Súvisiace články:
Príslušníci 2. mechanizovanej brigády znovu v nasadení
Pomoc pri záplavách

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.