MENU

Velitelství pozemních sil oficiálně zahájilo

činnost v nové posádce v Olomouci


Ve středu 1. července se v Žižkových kasárnách v Olomouci uskutečnil slavnostní nástup Velitelství pozemních sil. Za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty, poslanců Parlamentu České republiky Antonína Staňka a Pavla Jelínka a desítek dalších hostů tak velitelství udělalo pomyslnou tečku za přesunem z Prahy a oficiálně zahájilo svoje působení v nové posádce.

„Velitelství pozemních sil je prvkem velení, který z ryze vojenského hlediska musí být schopen plnit své úkoly z jakéhokoliv prostoru dislokace dle potřeb ozbrojených sil. Proto redislokace velitelství pozemních sil není pro nás vojáky žádnou výjimečnou situací,“ pronesl v úvodu ceremoniálu velitel pozemních sil brigádní generál Ladislav Jung.

Přestěhování velitelství je jedním z důsledků letošní změny systému velení a řízení armády z dvoustupňového na třístupňový. V souvislosti s touto změnou se na Velitelství pozemních sil zvýšil počet služebních míst o několik desítek osob. Do současných prostor Generálním štábu, kde od roku 2013 velitelství sídlilo by se tak již nevešlo, a přesun do stále používaných kasáren v Olomouci se ukázal jako nejefektivnější a finančně nejméně náročná varianta.

Do Olomouce, tradiční vojenské posádky, se velitelství přesunulo ve dvou vlnách na přelomu měsíců května a června. Po celou dobu dál plynule plnilo požadované úkoly, spojené s přípravou a nasazováním podřízených jednotek.

Nový systém velení prověřila pandemie
„Šíření onemocnění Covid-19 prověřilo funkčnost nového systému velení dříve, než jsme očekávali. I v této komplikované době ale proběhl přesun Velitelství pozemních sil hladce,“ ocenil před nastoupenými vojáky generál Opata.

Po třech týdnech zabydlování velitelství v nových prostorech mohl generál Jung v rámci slavnostního nástupu zahlásit náčelníkovi Generálního štábu AČR generálu Opatovi: „Pane generále, Velitelství pozemních sil je dnešním dnem připraveno plnit všechny úkoly po redislokaci do posádky Olomouc. Jsme připraveni efektivně velet a řídit podřízené svazky a útvary.“


Velitelství pozemních sil

Představuje jeden z prvků taktické úroveň velení a řízení armády, který především řídí přípravu podřízených jednotek do operací, případně i nebojovou činnost v závislosti na poslání, úkolech a situaci daného taktického uskupení.

Pozemní síly přitom představují jádro struktury Armády České republiky. Tvoří jej více než 10 tisíc vojenských profesionálů. V současnosti je tvoří bojové síly (brigáda rychlého nasazení a mechanizovaná brigáda), síly bojové podpory (dělostřelecký a ženijní pluk, pluk radiační, biologické a chemické ochrany, pluk průzkumu a elektronického boje) a síly bojového zabezpečení (pluk logistické podpory). Na podzim letošního roku se pozemní síly rozrostou o výsadkový pluk, další bojový prvek.


Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: mjr. Ladislav Kabát, tiskový a informační důstojník Velitelství pozemních sil /r
Foto: kpt. Karel Hausmajer, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.