MENU

Slávnostný akt odovzdania funkcie veliteľa

Poddôstojníckej akadémie


Dňa 3. júla 2020 sa v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine pri príležitosti ukončenia vojenskej kariéry štábneho nadrotmajstra Richarda Fabriciusa uskutočnil slávnostný akt odovzdania funkcie veliteľa Poddôstojníckej akadémie.

Hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Marcel Kaniak symbolickým aktom predania jazdeckej šable odovzdal velenie Poddôstojníckej akadémie z rúk odchádzajúceho veliteľa PA štábneho nadrotmajstra Richarda Fabriciusa do rúk štábneho nadrotmajstra Jána Čmelíka.

Slávnostný akt sa uskutočnil za účasti ministra obrany Slovenskej republiky Jaroslava Naďa, náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Daniela Zmeka, generálneho tajomníka služobného úradu MO SR Petra Kozáka, zástupcu veliteľa Pozemných síl OS SR brigádneho generála Martina Michalka, zástupcu veliteľa Vzdušných síl OS SR brigádneho generála Róberta Kleštinca a množstva ďalších vzácnych hostí.

V úvode slávnostného aktu si pripomenuli viac ako 27 ročnú úspešnú vojenskú kariéru štábneho nadrotmajstra Fabriciusa, z ktorej sa nedá nespomenúť úspešné ukončenie štúdia v US Army Sergeants Major Academy vo Fort Bliss, pôsobenie vo funkcii hlavného poddôstojníka OS SR a fakt, že ako prvý poddôstojník OS SR bol ustanovený do funkcie veliteľa kurzu v Škole NATO v Oberammergau v Nemecku odkiaľ jeho kroky smerovali na Poddôstojnícku akadémiu. Štábny nadrotmajster Richard Fabricius bol počas svojej kariéry nasadený v operáciách OSN UNTAES v bývalej Juhoslávii, NATO KFOR v Kosove a NATO ISAF V Afganistane.

Nasledoval symbolický akt odovzdania a prevzatia jazdeckej šable ako symbolu velenia nad Poddôstojníckou akadémiou.

V závere zazneli príhovory. Minister obrany Jaroslav Naď a hlavný poddôstojník OS SR Marcel Kaniak vyzdvihli excelentnú prácu štábneho nadrotmajstra Fabriciusa, veliteľovi Poddôstojníckej akadémie štábnemu nadrotmajstrovi Čmelíkovi popriali veľa síl v pokračovaní rozbehnutej práce. Velitelia PA poďakovali za podporu hlavným funkcionárom OS SR, kolektívu PA a svojim manželkám.

Slávnostný akt skončil odovzdaním darov veliteľom PA a ich manželkám, ktoré odovzdali minister obrany Jaroslav Naď a náčelník generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Poddôstojnícka akadémia, Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Pozemných síl OS SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.