MENU

Ministr Metnar předal profesorský dekret

Zuzaně Šinkorové z Univerzity obrany


Ministr obrany Lubomír Metnar v úterý 7. července předal jmenovací dekret profesorce plk. gšt. Zuzaně Šinkorové, vedoucí katedry radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Docentku Zuzanu Šinkorovou jmenoval před dvěma týdny prezident republiky Miloš Zeman profesorkou v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva. Stalo se tak na návrh Vědecké rady Univerzity obrany v Brně. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhalo kontrasignaci předsedou vlády.

„Jsem velice rád, že Univerzita obrany a její fakulta v Hradci Králové má tak úspěšné akademiky, jako je zde paní docentka plukovnice Šinkorová,“ uvedl ministr obrany při předávání profesorského diplomu.

Slavnostního aktu předání jmenovacího dekretu se zúčastnil rektor-velitel Univerzity obrany v Brně brigádní generál Bohuslav Přikryl.


Plk. gšt. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.

– Působila od roku 1994 jako výzkumný pracovník v Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze. Svou vědecko-výzkumnou činnost od počátku své vědecké kariéry zaměřuje na studium prenatálního a časně postnatálního vývoje imunitních buněk na experimentálních modelech zvířat.

V poslední době se zabývá problematikou lidské ankylosující spondylitidy a testováním křížové reaktivity lidských klonů monoklonálních protilátek na experimentálním modelu zvířete.

Od počátku svého akademického působení zastávala docentka Šinkorová postupně pozice vysokoškolského učitele, náčelníka odborné skupiny až po vedoucí katedry radiobiologie FVZ Univerzity obrany v Brně.

Je spoluautorkou učebních textů a skript pro výuku vojenské radiobiologie, biofyziky a základů radiobiologie a radiační ochrany.


Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Šárka Pospíšilová, Univerzita obrany /r
Foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.