MENU

Náčelník generálneho štábu na rokovaní

Vojenského výboru EÚ v Bruseli


Dňa 9. júla 2020 sa v Bruseli uskutočnilo pravidelné rokovanie Vojenského výboru EÚ (EUMC) vo formáte náčelníkov generálnych štábov členských štátov EÚ.

V úvode rokovania vystúpil Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, ktorý ocenil príspevok ozbrojených síl členských štátov EÚ v boji proti pandémii Covid-19.

Prvým bodom rokovania bola prezentácia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS) na tému pripravovaného politického usmernenia – tzv. Strategického kompasu EÚ a úlohy vojenskej komunity pri jeho príprave. Diskusia náčelníkov generálnych štábov pokračovala témou plánovaných zmien v štruktúre Vojenského štábu EÚ (EUMS).

Najvýznamnejšou súčasťou rokovania boli informácie o prebiehajúcich operáciách. Slovensko deklarovalo záujem aktívne podporiť operáciu EUNAVFOR MED IRINI vyslaním dôstojníkov OS SR do štábu veliteľstva operácie. Zároveň po neformálnom rokovaní s náčelníkom generálneho štábu Bundeswehru gen. Eberhardom Zornom nemecký partner potvrdil pripravenosť pokračovať v úspešnom zapojení sa slovenského boarding tímu do operácie IRINI na lodi nemeckého námorníctva, ktorá bude v Stredozemnom mori nasadená v jarných mesiacoch roku 2021.

V rámci diskusie k operácii ALTHEA vystúpil predseda Vojenského výboru NATO hlavný maršál letectva Sir Stuart Peach, ktorý zdôraznil význam spolupráce medzi EÚ a NATO nielen pri tejto operácií ale aj v oblasti rozvoja vojenskej mobility a v boji proti kybernetickým a hybridným hrozbám. Generál Zmeko deklaroval podporu pre iniciatívu Ukrajiny, ktoré má záujem o partnerskú účasť v tejto operácii.

V druhej polovici rokovacieho dňa boli prezentované informácie o prebiehajúcich výcvikových misiách EÚ (EUTM) v Somálsku, v Stredoafrickej republike a v Mali. Výcvikové misie EÚ sú v súčasnosti limitované vo svojej činnosti z dôvodu epidemiologických opatrení, zavedených v krajinách ich pôsobenia. Generál Zmeko informoval o zámere ozbrojených síl vyslať, v závislosti na vývoji pandémie Covid-19, príspevky do dvoch výcvikových misií: „SR si uvedomuje vážnosť situácie na Africkom kontinente a chce prispieť k spoločnému úsiliu o jej zlepšenie. V tejto súvislosti máme v úmysle prispieť do EUTM Mali a EUTM RCA od októbra 2020.“

V závere rokovania prijali náčelníci generálnych štábov oficiálne závery rokovania, navrhnuté z úrovne EUMC, ktoré usmerňujú ďalší postup v oblastiach operácii a misii, spolupráce EÚ-NATO a strategickej diskusie.

Nasledujúce rokovanie EUMC vo formáte náčelníkov generálnych štábov sa uskutoční v dňoch 5. novembra 2020 v Bruseli.

Text: Úrad vojenského predstaviteľa Stálej delegácie Slovenskej republiky pri NATO
Foto: Európska rada

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.