MENU

Personálna zmena vo funkcii veliteľa ZZ II. Martin

Za prítomnosti NŠ pre podporu operácií GŠ OS SR, brig. gen. Ing. Ferdinanda Muríňa PhD., veliteľa ÚLZ plk. Ing. Jozefa Ševčíka, ako aj funkcionárov, príslušníkov a zamestnancov Zásobovacej základne II. Martin, sa dňa 14. júla 2020 v priestoroch kasárni SNP Martin-Podháj uskutočnil slávnostný nástup pri príležitosti odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa Zásobovacej základne II. Martin.

Na základe Personálnych rozkazov N GŠ OS SR bol dňom 14. 7. 2020 odvolaný z funkcie veliteľa základne – plk. Ing. Marián Filip, a dňom 15. 7. 2020 bol do funkcie veliteľa základne ustanovený – plk. Ing. Ondrej Bagačka.

V príhovore NŠ pre podporu operácií GŠ OS SR, brig. gen. Ing. Ferdinanda Muríňa PhD., zaznel jasný odkaz od N GŠ OS SR o záslužne vykonanej práci odchádzajúceho veliteľa v prospech OS SR. Vyslovil poďakovanie za 2-ročnú namáhavú prácu, za ktorou je vidieť dnešné výsledky ZZII. Martin.

Zároveň náčelník GŠ OS SR udelil na ocenenie výkonu štátnej služby pri príležitosti ukončenia pôsobenia na doterajšej funkcii vojenský „Odznak Náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených Síl Slovenskej Republiky“ III. stupňa (Bronzový) plukovníkovi Ing. Mariánovi Filipovi.

Veliteľ Zásobovacej základne II. plk. Ing. Marián Filip počas svojho vystúpenia vyslovil poďakovanie všetkým príslušníkom základne, bez ktorých by uvedené výsledky nedosiahol. Zároveň si krátko zaspomínal v akom stave Zásobovaciu základňu II. prebral, čo všetko bolo potrebné urobiť, aby nastolil súčasný stav. Novému veliteľovi zaželal v tejto funkcii všetko dobré, aby pokračoval v nastolenom trende a aby sa mu ako aj všetkým príslušníkom základne darilo.

Nový veliteľ základne plk. Ing. Ondrej Bagačka vyslovil poďakovanie N GŠ OS SR za prejavenú dôveru pri menovaní do tejto funkcie a vyslovil presvedčenie, že spolu s príslušníkmi základne úlohy pred nás postavené splní a zachová kontinuitu v práci, ktorú tu zanechal plukovník Marián Filip. „Vďaka za všetko Marián a nech sa ti darí na novom pôsobisku, ako aj v súkromí…“

Záverečnou bodkou bola skúška sily, keď pri preťahovaní lanom deti dokázali, že vedia poraziť aj vojakov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ing. Peter Džurdženík /red
Foto: Ing. Tomáš Povoda, Zásobovacia základňa II – Martin, Ozbrojené sily SR

Súvisiaci článok:
Vyhodnotenie 2. VO 2020 u ZZII. Martin

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.