MENU

Martin Riegl se zúčastnil videokonference ředitelů

pro obrannou politiku členských zemí EU


V pondělí 13. července proběhla videokonference ředitelů pro obrannou politiku členských zemí EU. Cílem bylo připravit hlavní téma - Strategický kompas - na nadcházející zasedání ministrů obrany EU, které se uskuteční v Berlíně 26. srpna.

Českou republiku zastupoval Martin Riegl, ředitel odboru obranné politiky a náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO ČR (pověřen na základě příkazu k zastupování).

Strategický kompas má být nový politicko-strategický dokument, jehož cílem je rozpracovat úkoly vyplývající z Globální strategie EU a určit priority v oblasti bezpečnosti a obrany. Zároveň se jedná o jednu z hlavních priorit současného německého předsednictví v Radě EU.

Ze strany institucí EU byl představen aktuální stav a rozvržení práce do budoucna, přičemž samotný dokument by měl být schválen v roce 2022. V následné diskusi členské státy ocenily vytváření Strategického kompasu, který by měl vést k většímu sdílenému porozumění mezi členskými státy o tom, kam by EU v oblasti bezpečnosti a obrany měla směřovat. Zdůraznily, že vytváření dokumentu má být v rukou členských států, za úzké spolupráce s institucemi EU.

Česká republika vidí v Kompasu příležitost, jak snížit rozdíl mezi ambicemi EU a potřebnými nástroji k jejich naplnění. Dále kladla důraz na koordinaci s NATO zejména v oblasti rozvoje schopností a na přínos Strategického kompasu k zajištění potřebné koherence mezi obrannými iniciativami EU.

Text: Ministerstvo obrany ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.