MENU

Jmenování nového náměstka ministra obrany

Ke dni 15. července 2020 jmenoval ministr obrany Lubomír Metnar novým politickým náměstkem Vladimíra Müllera.

PhDr. Vladimír Müller, CSc. v minulosti působil jako náměstek ministra zahraniční věcí pro záležitosti EU a velvyslanec v Belgii. V oblasti zahraniční politiky a evropských záležitostí poskytoval konzultace ústředním orgánům státní správy, pracoval rovněž na ministerstvu průmyslu a obchodu v oblasti evropských strukturálních fondů. V letech 2018 až 2020 působil jako poradce ministra obrany.

„Vladimír Müller má dlouholeté zkušenosti jak z oblasti obrany a bezpečnosti, tak z oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie. Ve spojení s detailní znalostí fungování resortu obrany může toto vše v nové funkci naplno využít,” uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

„Na ministerstvu jsem začínal v období vstupu do NATO a pevně věřím, že v současné době budu přínosem zejména pro koordinaci úkolů uvnitř ministerstva i v komunikaci resortu s ostatními klíčovými aktéry obranné politiky státu. Ve vztahu k blížícímu se předsednictví ČR v Radě EU to bude velmi důležité,” přiblížil své priority Vladimír Müller.

Text: Jan Pejšek, odbor komunikace MO ČR
Foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.