MENU

Generál Opata ocenil rektora Univerzity obrany

V pondělí 20. července ocenil náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata rektora-velitele Univerzity obrany v Brně brigádního generála Bohuslava Přikryla čestným odznakem armády Za zásluhy. Medaile je poděkováním za významný osobní podíl na rozvoji spolupráce s Armádou České republiky v oblasti přípravy a vzdělávání personálu.

„Přípravě a vzdělávání se intenzivně věnujeme. Kvalitně připravený a vycvičený personál je pro nás prioritou. Úzká spolupráce s Univerzitou obrany, která připravuje nový důstojnický sbor, je proto zcela zásadní,“ uvedl generál Opata.

„Zabezpečení potřeb Armády ČR bylo základní prioritou mé činnosti. Proto si ocenění velice vážím, je pro mě důkazem nadstandardních vztahů mezi velením armády a univerzitou,“ poděkoval generál Přikryl.

Brigádní generál Bohuslav Přikryl velel Univerzitě obrany od roku 2012. Po osmi letech vypršely jeho dvě funkční čtyřletá období a na pozici rektora-velitele končí. Do čela Univerzity obrany byla akademickým senátem školy navržena plukovnice gšt. Zuzana Kročová, vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie Fakulty vojenského zdravotnictví. Návrh na její jmenování již schválila Vláda ČR.


Univerzita obrany v Brně

– je státní a jediná vojenská vysoká škola v České republice. Vzdělává vojenské profesionály pro Armádu ČR a civilní odborníky pro bezpečnostní systém státu a obranný průmysl. Na univerzitě lze studovat v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,

– na brněnských fakultách – Fakultě vojenských technologií a Fakultě vojenského leadershipu – se připravuje personál armády ve velitelských, manažerských a technických specializacích. Fakulta vojenského zdravotnictví sídlící v Hradci Králové připravuje vojenský lékařský a zdravotnický personál,

– zabezpečuje celoživotní vzdělávání příslušníků AČR v kariérových, odborných a jazykových kurzech a je centrem vědecké, výzkumné a expertní činnosti.


Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Vlastimila Cyprisová
Foto: prap. Petr Dohnal, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.