MENU

Výcvik jednotky Explosive Ordnance Disposal

v hĺbkovom vyhľadávaní nevybuchnutej munície


V dňoch 3. až 7. augusta 2020 príslušníci deklarovanej jednotky Explosive Ordnance Disposal (EOD) Národného centra EOD a RCHBO Nováky pod vedením por. Ing. Jozefa Mráza cvičili svoje zručnosti v hĺbkovom vyhľadávaní nevybuchnutej munície.

Okrem likvidácie výbušného materiálu, konvenčnej munície známej a neznámej konštrukcie a improvizovaných nástražných výbušných systémov patrí medzi hlavné úlohy EOD jednotky aj vyhľadávanie nevybuchnutej munície až do hĺbky 7 metrov, k tomuto účelu sú EOD špecialisti vybavení magnetometrom FEREX.

Najhlbší nález počas výcviku siahal do hĺbky 4,5 metra. Cieľom výcviku bolo zopakovať si a osvojiť si používanie magnetometra, vyhodnotiť prijaté detegované signály a v čo najväčšej miere odfiltrovať falošné detekcie. Nasledoval manuálny prístup k munícii, prvotná identifikácia munície na základe vonkajších znakov, odkrytie, identifikácia a zhodnotenie stavu iniciačného ústrojenstva – v našom prípade zapaľovačov.

Po absolvovaní týchto procedúr je EOD špecialista schopný analyzovať celkový stav v akom sa munícia nachádza, zhodnotiť riziká, bezpečnosť a na základe týchto informácií vykonať opatrenia na obnovenie bezpečnosti miesta na ktorom bola munícia nájdená.

Samotnému výcviku predchádzalo podrobné študovanie technologickej dokumentácie leteckých bômb používaných v období WWII či už Nemeckej, Ruskej alebo domácej výroby. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia sú aj zapaľovače, ktoré boli používané s danými typmi bômb. V konečnom dôsledku je práve identifikácia prítomného zapaľovača najdôležitejšia pri rozhodovacom procese, ako môže s nevybuchnutou muníciou EOD personál manipulovať, nemanipulovať a navrhnúť postup likvidácie.

Aj napriek veľkému spektru faktorov ktoré ovplyvňujú nálezový stav „pochovanej“ munície – vek munície, obdobie používania, prítomnosť konštrukčných prvkom munície, krajina producenta, krajina užívateľa, história prehľadávanej lokality, prítomnosť zapaľovača, prítomnosť trhaviny, atď. – EOD špecialisti potvrdili svoju vysokú teoretickú a praktickú pripravenosť na plnenie úloh v hĺbkovom vyhľadávaní nevybuchnutej munície, samotnej identifikácii a zhodnotenia celkového stavu v akom sa munícia po odkrytí nachádza.

Na záver výcviku bola stále funkčná „ostrá“ munícia pyrotechnicky zničená na bezpečnom mieste. Poručík Mráz po výcviku zhodnotil, že novácky „Eoďáci“ sú plne pripravení a odborne spôsobilí na riešenie situácií v spojitosti s vyhľadávaním a odstraňovaním výbušnej hrozby v domácom a medzinárodnom krízovom manažmente.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Národné centrum EOD a RCHBO Nováky, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.