MENU

Štátny tajomník Majer rokoval vo Fínsku

Pri príležitosti zahraničnej pracovnej návštevy Fínskej republiky dnes štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer diskutoval so stálym štátnym tajomníkom Ministerstva obrany Fínskej republiky Jukkom Juustim.

Počas stretnutia sa zaoberali možnosťami rozvoja bilaterálnej spolupráce medzi krajinami, a to aj v rámci domáceho obranného priemyslu. V rozhovore predstavil štátny tajomník M. Majer fínskemu kolegovi priority súčasného vedenia rezortu v oblasti obrany a bezpečnosti a vyzdvihol tiež dôležitosť aktívneho členstva Slovenskej republiky v rámci EÚ a NATO. Diskusia bolo venovaná aj projektu bojových obrnených vozidiel 8×8 Vydra. Štátny tajomník M. Majer v tejto súvislosti taktiež navštívil fínsku spoločnosť Patria Land Systems.

„Postoje vedenia rezortu obrany v otázkach nákupov a obstarávania sú jasné – každý projekt, každé obstaranie musí byť založené na princípoch účelovosti, transparentnosti a hospodárnosti. Samozrejme, týka sa to aj modernizácie našich ozbrojených síl vrátane nákupu novej bojovej techniky,“ uviedol počas diskusie štátny tajomník M. Majer. V súvislosti s projektom BOV 8×8 Vydra zdôraznil, že cieľom rezortu je investovať do zmysluplných projektov, ktoré budú zohľadňovať tak cenu, ako aj výhodnosť z hľadiska plnenia záväzkov NATO, kompatibilitu s potrebami Ozbrojených síl SR a tiež možnosti zapojenia domáceho obranného priemyslu. „To sú pre nás smerodajné kritériá, na základe ktorých sa budeme rozhodovať aj v prípade tohto projektu,“ dodal.

Štátny tajomník M. Majer zároveň vyzdvihol, že postoje oboch krajín v zahranično-politických otázkach sa v mnohých ohľadoch zhodujú, čo vytvára vynikajúci priestor na posilnenie a prehlbovanie spolupráce medzi Slovenskom a Fínskom aj v politicko-vojenskej oblasti. Taktiež ocenil diskusiu o reforme a posilnení kapacít fínskych ozbrojených síl.

Témou rozhovoru bolo aj pôsobenie príslušníkov OS SR v zahraničných misiách a operáciách pod vedením EÚ a NATO, ako aj účasť Slovenskej republiky v Centre výnimočnosti pre boj s hybridnými hrozbami v Helsinkách. Štátny tajomník M. Majer informoval stáleho štátneho tajomníka J. Jusstiho aj o príprave nových strategických dokumentov – Obrannej stratégie SR a Bezpečnostnej stratégie SR, a tiež o plnení medzinárodných záväzkov Slovenska v oblasti obrany a bezpečnosti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Ministerstvo obrany SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.