MENU

Vykonanie odborného taktického cvičenia

roty logistickej podpory


V priestoroch Centra výcviku Lešť príslušníci roty logistickej podpory 13. mechanizovanej prápornej skupiny, ktorej príprava je v zodpovednosti Práporu logistiky Topoľčany, absolvovali v dňoch 19. až 20. augusta 2020 odborné taktické cvičenie (ďalej len „OTC“).

V rámci OTC bola jednotka preskúšavaná zo vševojskovej prípravy a logistického zabezpečenia. Riadiaca a kontrolná skupina pod velením veliteľa Práporu logistiky Topoľčany podplukovníka Vladimíra Palka cvičenie vyhodnotila známkou dobre. Profesionálni vojaci zvládli úlohy na požadovanej úrovni. Medzi najlepšie hodnotených vojakov patrili poručík Jozef Bača, čatár Roman Šupolík a rotný Martin Belis.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Prápor logistiky Topoľčany, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.