MENU

Poľské ozbrojené sily na Sliači

V termíne od 30. mája do 9. júna 2017 poskytovala Letecká základňa Sliač podporu hostiteľskej krajiny (Host Nation Support Element) pre tranzit poľských ozbrojených síl cez územie SR. Jednotka poľských ozbrojených síl sa presúvala z Poľskej republiky do priestoru rozmiestnenia poľského kontingentu v Rumunsku.

Podpora zo strany Leteckej základne Sliač spočívala v zabezpečení ubytovania vo vyčlenených dňoch, zabezpečení priestoru na parkovanie presúvajúcej sa techniky a jej stráženie. V prípade potreby boli príslušníci leteckej základne pripravení zabezpečiť technickú podporu konvojov, odtiahnutie nepojazdnej techniky a asistenciu pri vykonávaní drobných opráv.

Podpora a zabezpečenie prebehlo úspešne, bez problémov. Zo strany leteckej základne bola poskytnutá plná podpora poľskému kontingentu. Rovnako bola nadviazaná úzka spolupráca s Ozbrojenými silami Poľskej republiky, ktorá sa bude vzhľadom na pribúdajúce aktivity v regióne v rámci NATO perspektívne rozvíjať.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.