MENU

Zabezpečenie prepravy v rámci zahraničných misií

Na konci augusta tohto roka zabezpečovali príslušníci Národného centra vojenskej dopravy OS SR Bratislava (NCVD OS SR) prepravu v rámci troch zahraničných misií Ozbrojených síl SR.

Nasadenie príslušníkov DCM-C do operácie NM-I

V dňoch 19. a 20. 8. 2020 zabezpečovali príslušníci NCVD OS SR prepravu ôsmich príslušníkov DCM-C do operácie a prepravu jedného príslušníka z operácie NM-I v Iraku. Keďže z bezpečnostných dôvodov nebolo možné vykonať priamy let do Iraku, let sa uskutočnil z leteckej základne v Malackách na leteckú základňu Ali Al Salem v Kuvajte a späť.

Pred odletom dňa 19. 8. 2020 bola na letisku v Malackách najprv mobilným skenerom Finančnej správy SR vykonaná colná kontrola batožiny nasadených príslušníkov a prepravovaného materiálu. Po jej vykonaní a vybavení colných papierov prebehlo naloženie a upevnenie batožiny a materiálu v lietadle. Po vykonaní pasovej a bezpečnostnej kontroly príslušníci OS SR nastúpili do lietadla a odleteli plniť svoje úlohy v operácii mimo územia SR.

Dňa 20. 8. 2020 po prílete lietadla na letisko v Malackách, príslušník vracajúci sa z plnenia úloh mimo územia SR odovzdal zbrane príslušníkom ZZ-I. Nemšová a podrobil sa bezpečnostnej a colnej kontrole. Po vykonaní kontrol bol vozidlom OS SR prevezený do priestorov na vykonanie povinnej karantény.

Opäť sa potvrdilo, že na bezproblémové zabezpečenie leteckých prepráv je potrebná dobre fungujúca spolupráca všetkých zainteresovaných zložiek – NCVD OS SR, Vojenskej polície, ZZ-I. Nemšová, VÚ 1201 Kuchyňa a Polície SR a Finančnej správy OS SR.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Zabezpečenie prepravy do a z operácie Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku

Dňa 24. 8. 2020 zabezpečovali príslušníci NCVD OS SR leteckú prepravu vykonanú leteckým prostriedkom C-27J Spartan Vzdušných síl OS SR. Týmto letom boli prepravení šiesti príslušníci OS SR so zdravotníckym materiálom do operácie a jeden príslušník z operácie Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku. Z príslušníkov, ktorí smerovali do operácie boli štyria z nich vyslaní za účelom vykonania revízií rôznych prístrojov a zariadení, aby tak zabezpečili ďalšie úspešné plnenie úloh slovenských vojakov v operácii. Následne boli títo príslušníci, po vykonaní všetkých potrebných úkonov, dňa 30. 8. 2020 stiahnutí späť na Slovensko.

Kontrola materiálu a batožiny cestujúcich bola zabezpečená mobilným skenerom Finančnej správy SR a na hladkom priebehu leteckej prepravy sa podieľali aj príslušníci ZZ-I. Nemšová, Vojenskej polície MO SR a veľké vďaka patrí i pilotom a ostatným príslušníkom dopravného krídla M. R. Štefánika v Kuchyni.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Zabezpečenie rotácie personálu v operácii RS Afganistan

Dňa 24. augusta 2020 sa uskutočnila preprava 17 príslušníkov OS SR do operácie RS Afganistan. Preprava bola organizovaná a zabezpečená príslušníkmi Národného centra vojenskej dopravy OS SR a i napriek skorým ranným hodinám prebehla bez nedostatkov. Ešte toho istého dňa bola v rámci vyššie spomenutého letu stiahnutá časť vojenskej batožiny príslušníkov operácie RS Afganistan z letiska Kábul na letisko M. R. Štefánika, Bratislava. Po prílete vykonala Pobočka colného úradu Bratislava za prítomnosti príslušníka Národného centra vojenskej dopravy OS SR kontrolu predmetnej batožiny.

Po odovzdaní skúseností a funkcií v operácii RS Afganistan novým PrV bola dňa 31. augusta 2020 vykonaná preprava zdravotníckeho materiálu do operácie, nasledovaná stiahnutím 19 príslušníkov z operácie RS Afganistan. V rámci predmetnej prepravy bol stiahnutý aj jeden príslušník z pozorovateľskej misie EUMM v Gruzínsku. Prílet na letisko M. R. Štefánika bol v dôsledku mierneho zdržania pri odlete realizovaný až 1. septembra 2020 v ranných hodinách. Prílet, odbavenie cestujúcich a preclenie ich batožiny prebehlo z dôvodu sprísnených opatrení ohľadom vírusu COVID-19 na letiskovej ploche. Ihneď po vystúpení z lietadla boli prilietajúci nasmerovaní do pristaveného autobusu a ich batožina naložená na Aktis. Príslušníci národného centra vojenskej dopravy OS SR boli napriek sviatku a nepriaznivému počasiu prítomní počas celej doby a zabezpečili bezproblémový priebeh príletu a úkonov s ním spojených.

Celá rotácia bola vykonaná leteckým prostriedkom A319 Leteckého útvaru Ministerstva vnútra. Na zabezpečení rotácie sa takisto podieľali aj príslušníci ZZ-I. Nemšová, Vojenskej polície MO SR a Veliteľstva Síl pre špeciálne operácie Trenčín.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava /KuJ

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.