MENU

Mínomety v Kamenici nad Cirochou

Vojenský výcvikový priestor Kamenica nad Cirochou patril v dňoch 2. a 3. septembra hlavne jednotkám palebnej podpory 22. mechanizovaného práporu z Michaloviec. Mínometná čata a čaty palebnej podpory plnili individuálne palebné úlohy.

Za hlavné ciele zamestnania si riadiaci nadporučík Alexander Bugyi stanovil zdokonalenie a preverenie dôstojníkov a poddôstojníkov delostreleckých odborností v streľbe a riadení paľby, udržanie minimálnych spôsobilostí palebných jednotiek a taktiež praktické precvičenie prieskumnej čaty ako predsunutých pozorovateľov zo spôsobilosti vyžiadania, usmernenia a vyhodnotenia palebnej podpory v prospech mechanizovanej jednotky.

Činnosť na pozorovateľni, ale aj v palebných postaveniach bola zvládnutá veľmi dobre a núdza nebola ani o presné zásahy. Medzi najlepších preverovaných delostreleckých veliteľov patrili rotmajster Rastislav Karkošiak, rotný Mário Sučanský, čatár Peter Krajnikovec a čatár Martin Čačko.

Napriek tomu, že viaceré spôsobilosti boli u niektorých profesionálnych vojakov precvičované po prvý krát a nezanedbateľná časť cvičiacich zažila streľby z mínometov prvýkrát, činnosť bola zvládnutá veľmi dobre a stanovené kritéria boli splnené.

Všetky snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: npor. Ing. Alexander Bugyi, 22. mechanizovaný prápor 2. mechanizovanej brigády Michalovce, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.