MENU

Plánovanie operácie Veliteľstva a štábu

CS 2017 mechanizovaná brigáda


Jednou z najdôležitejších úloh vo výcvikovom roku 2020, ktoré 1. mechanizovaná brigáda plní v spolupráci s ďalšími vyčlenenými jednotkami Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len “OS SR”), je certifikácia Veliteľstva a štábu CS 2017 mechanizovaná brigáda (ďalej len „VaŠ CS 2017 mb“).

V pondelok 7. septembra v priestoroch Jaselských kasární Topoľčany začalo na rozvinutom hlavnom mieste velenia prípravu takmer 100 profesionálnych vojakov v rámci Komplexného štábneho nácviku CS 2017.

Z dôvodu prípravy na Veliteľsko-štábne cvičenie CS 2017 mb, ktoré bude prebiehať v termíne od 22. do 25. septembra, je potrebné počas prebiehajúceho Komplexného štábneho nácviku vykonať plánovací a rozhodovací proces u VaŠ CS 2017 mb, výsledkom ktorého bude operačný rozkaz veliteľa brigády. Cieľom certifikácie je preveriť pripravenosť VaŠ CS 2017 mb k dosiahnutiu pohotovosti na plnenie úloh v čase stanovenom triedou pripravenosti. Túto úlohu počas nácviku plní previerkový tím CREVAL (Combat Readiness Evaluation) určený veliteľom Pozemných síl OS SR.

Päťdňový nácvik zároveň preverí u cvičiacich činnosť pri spracovávaní bojových dokumentov za účelom ich následného využitia počas precvičenia riadenia operácie.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 1. mechanizovaná brigáda Topoľčany, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.