MENU

V Slanských vrchoch vyvrcholila príprava

aktívnych záloh trebišovského práporu


Pred rokom na jar sa prví príslušníci aktívnych záloh trebišovského mechanizovaného práporu pripravovali v priestoroch Centra výcviku Lešť. V tomto roku nakoniec nastúpilo 28. septembra na dvojtýždňovú prípravu do Trebišova 15 záložníkov, z toho 5 žien.

Miesto prípravy na Lešti absolvovali svoj výcvik v priestoroch posádkového cvičiska Veľké Ozorovce v podhorí Slanských vrchov. Prípravu záložníkov vedie zástupca druhej mechanizovanej roty nadporučík Marián Bačo. „Niektorí majú za sebou základnú vojenskú službu, iní boli určitý čas profesionálni vojaci, ďalší absolvovali dobrovoľnú vojenskú prípravu. Napriek tejto rôznorodosti vytvorili dobrý kolektív. Som príjemne prekvapený z ich aktívneho prístupu k výcviku. Jeden z nich je pripravovaný na pozíciu veliteľa roty, ďalší prevažne na pozície vodiča, strelca – operátora, guľometníka, strelca, teda prakticky celej osádky BVP-1,“ hovorí riadiaci výcviku.

Záložníci absolvovali v priebehu dvoch týždňov výcvik základných bojových zručností zakončený preskúšaním v podobe testov i praktického preskúšania, ale aj výcvik v etape družstvo s bojovou technikou. Nechýbali ani streľby z ručných zbraní.

Podplukovník v zálohe Stanislav Štefanko bol už pri minuloročnom výcviku na Lešti. Keďže je predurčený za veliteľa roty, snaží sa čo najlepšie stmeliť celý rôznorodý kolektív. „Navzájom si pomáhame. Teda starší a skúsenejší mladým záložníkom,“ hovorí bývalý dlhoročný aktívny príslušník policajného zboru, ktorý základnú vojenskú službu pred rokmi absolvoval v útvare čestnej stráže.

Pochvaľuje si prístup a nasadenie k výcviku vojačky v zálohe Miroslavy Vargovej. Študentka piateho ročníka učiteľstva na prešovskej univerzite zažila pred rokom dobrovoľnú vojenskú prípravu. „Tak ma motivovala, že tento rok som sa rozhodla pre výcvik aktívnych záloh a po ukončení vysokej školy sa chcem stať profesionálnou vojačkou,“ prehlasuje Miroslava.

Na prípravu aktívnych záloh bol zvedavý aj zástupca veliteľa prešovskej mechanizovanej brigády plukovník Ondrej Vaško. Vyjadril spokojnosť s ich odhodlaním a nasadením. „V našej brigáde pripravujeme aktívne zálohy zatiaľ len v trebišovskom mechanizovanom prápore. Dúfam, že v blízkej budúcnosti, po upravení a vylepšení podmienok pre povolávanie aktívnych záloh sa pridajú aj ďalšie útvary brigády.“

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, MO SR via Veliteľstvo posádky Bratislava, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.