MENU

Liberečtí chemici uspěli při prověrce

pro alianční Síly rychlé reakce


V uplynulých dvou týdnech se uskutečnilo v Liberci a na posádkovém cvičišti chemického vojska Tisá u Děčína cvičení česko-britského velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro Spojenecký sbor rychlé reakce (ARRC) pod názvem Yellow Cross 2020.

Téměř tři stovky českých armádních chemiků budou celý příští rok připraveny k nasazení kdekoliv na světě v rámci aliančních Sil rychlé reakce NRF (NATO Response Force). Liberecký pluk pro příští rok vyčleňuje pro potřeby Aliance jednak multifunkční rotu (MF Coy), jejíž součástí jsou rota radiačního a chemického průzkumu a četa dekontaminace, a nadto dalších dvě stě vojáků a sto kusů techniky. Spolu s Českou republikou přispívají do NRF také Německo, Bulharsko, Belgie, Slovinsko, Španělsko a USA.

Čeští chemici prokázali schopnosti pro případné nasazení
„V rámci cvičení Yellow Cross jsme zdokonalovali a následně prokazovali naše schopnosti pro působení v mezinárodním prostředí při plnění široké škály CBRN událostí,“ informuje velitel Úkolového uskupení chemických schopností podplukovník Jiří Kapitán a dodává, že v rámci bojové připravenosti musela jednotka prokázat veškeré schopnosti, které jsou po českých chemicích požadovány při případném nasazení v zahraniční operaci.

Liberecká jednotka vyčleněná pro působení aliančních Sil rychlé reakce (NRF) během dvou týdnů řešila desítky různých incidentů, které by mohly při reálném nasazení v zahraniční operaci nastat. Jedním z nich bylo odhalení nelegální laboratoře s následným odebráním vzorků nebezpečných látek, jejich analýzou v polní laboratoři a konečnou dekontaminací dotčených jednotek.

Jedním z incidentů bylo odhalení nelegální laboratoře
„Ve chvíli, kdy ohlásí náš radiačně-chemický průzkumný tým, že došlo při pozorování nelegální laboratoře k incidentu, provádí zároveň výstrahu a varování našich jednotek. Za podpory bojových jednotek dochází k vyslání odběrového týmu, který odebere vzorky a transportuje je do naší polní laboratoře, která vzorky analyzuje a potvrdí případně přítomnost nebezpečných látek,“ popisuje jeden ze scénářů podplukovník Kapitán. „V případě potvrzení nebezpečných látek informuje laboratoř nadřízený stupeň velení, aby rozhodl o dalším postupu. Následně musí být síly a prostředky, které mohly být v daném prostoru kontaminovány nebezpečnými látkami, dekontaminovány.“

V rámci cvičení Yellow Cross 2020 byla provedena certifikace jednotek úkolového uskupení zařazených do aliančních sil rychlé reakce NRF 2021 (CJ CBRN Def. TF) na národní úrovni a prověřena připravenost toho uskupení pro spojeneckou operaci. Do cvičení se zapojili vojáci z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, 14. pluku logistické podpory, 15. ženijního pluku, 44. lehkého motorizovaného praporu a dalších složek Armády ČR.

Úkolové uskupení se připravuje na případné nasazení od roku 2019, v roce 2020 vrcholí jeho příprava a k případnému nasazení Úkolového uskupení může dojít v roce 2021.

– Součástí libereckého 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany je česko-britské velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro Spojenecký sbor rychlé reakce ARRC (Allied Rapid Reaction Corps). Velitelství vzniklo v roce 2008 a sídlí v Liberci. Jeho úkolem je sjednotit koncepci ochrany proti zbraním hromadného ničení v rámci sboru a velet přiděleným jednotkám v operaci. Je součástí Spojeneckého sboru rychlé reakce ARRC, který je mnohonárodním sborem pod britským velením s velitelstvím dislokovaným v Gloucestershire (Velká Británie).

Na další snímky a video se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Jana Deckerová, Armáda ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.