MENU

Relax v prírode vojenských obvodov

v čase zákazu vstupu je nebezpečný


Vojenské obvody už dlhodobo a v súčasnosti čoraz častejšie navštevuje verejnosť za účelom relaxu v prírode. Vojenská polícia preto upozorňuje, že vstupom do vojenského obvodu v čase zákazu sa verejnosť vystavuje vážnemu ohrozeniu života a zdravia. Nielen, že ľudia navštevujú tieto obvody v čase zákazu vstupu, vyskytli sa aj incidenty, kedy bolo pre prítomnosť ľudí v dopadových plochách nutné prerušiť aj ostré streľby.

Vojenská polícia zdôrazňuje, že od doby vyhlásenia núdzového stavu na Slovensku sa podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch platí na územie vojenského obvodu alebo na jeho časť dočasný zákaz vstupu. Zároveň však dodáva, že s prihliadnutím na súčasnú situáciu sa Vojenská polícia zameriava prioritne na osoby pohybujúce sa v miestach a čase, kedy je priestor uzatvorený z adekvátnych bezpečnostných dôvodov. Ide napríklad o ostré streľby, testy munície, trhavín a podobné činnosti, pri ktorých bezprostredne hrozí prítomným nepovolaným osobám vážne ohrozenie života a zdravia.

Dočasné uzatvorenie vojenského priestoru je v tomto prípade naozaj nevyhnutné. Aj napriek tomu sa Vojenská polícia praxi často stretáva s nerešpektovaním tohto zákazu zo strany obyvateľstva, ktoré tieto lokality vrátane vysoko rizikových miest navštevuje kvôli oddychu v prírode. Ako príklad uvádza Vojenská polícia prípad ostrých strelieb z 15. októbra 2020 na pechotnej strelnici či streľby delostreleckou muníciou z 22. októbra 2020, kedy musela byť činnosť pozastavená a dokonca ukončená, pretože v dopadovej ploche, ktorá je navyše považovaná za miesto s trvalým zákazom vstupu, sa vyskytovali neoprávnené osoby – hubári, často celé rodiny aj s deťmi. „Takouto hrubou nezodpovednosťou dochádza nielen ku ohrozeniu života a zdravia, ale tiež ku škodám na majetku, nakoľko ide o veľmi špecifické odborné a z finančného hľadiska vysoko nákladové činnosti za použitia množstva odborného personálu a techniky, pretože táto činnosť sa musí opätovne vykonať v inom termíne,“ zdôrazňuje Vojenská polícia.

Ďalším príkladom odôvodňujúcim nielen dodržiavanie zákazu vstupu do vojenských obvodov, ale tiež prítomnosť a kontroly Vojenskej polície je prípad, kedy bola činnosť pri trhacích prácach zastavená iba sekundy pred výbuchom. Opäť to bolo z dôvodu výskytu civilných osôb v blízkosti týchto prác, čo znamená nebezpečenstvo nielen pre prítomné civilné osoby, ale aj pre všetok personál, ktorý sa na takejto činnosti podieľa. Komplikácie spôsobuje tiež neoprávnený vjazd a parkovanie civilných vozidiel v priestoroch vojenských obvodov. Zablokované cesty totiž znemožňujú prejazd lesných strojov a tak aj lesné práce.

Z posledných skúseností Vojenská polícia uvádza aj čerstvý príklad z 1. novembra 2020, kedy bola vo vojenskom obvode nahlásená nezvestná osoba, ktorú bolo nutné dohľadať, čo sa našťastie podarilo bez zdravotných následkov. Situácia si však vyžiadala nasadenie šiestich príslušníkov Policajného zboru SR, štyroch príslušníkov Hasičského a záchranného zboru SR a štyroch príslušníkov Vojenskej polície. Išlo o rodinu hubárov, od ktorých sa uvedená osoba odpojila a stratila v priestore vojenského obvodu. Nasadenie potrebných zložiek spôsobilo ďalšie zaťaženie už aj tak značne vyťaženého personálu silových a záchranných zložiek, ktoré v tom čase plnili úlohy spojené s operáciou Spoločná zodpovednosť.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Ilustračné foto: Jakub Neubauer – MO SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.