MENU

První záložníci mají za sebou e-learningový výcvik

Ve dnech 2. až 10. listopadu první vojáci aktivní zálohy absolvovali e-learnigový výcvik z domova. U svých počítačů se kurzu zúčastnilo celkem 149 vojáků z plánovaných 150. Závěrečný test nesplnilo pouze 14 %. To ale neznamená, že nesplnili samotný kurz.

Nebylo to v plánu, ale nakonec to tak dopadlo, že všichni vojáci aktivní zálohy, kteří do října neměli splněno roční penzum povinného výcviku, tedy minimum sedmi dnů, absolvují e-learningový kurz. Ten byl původně zamýšlen jako náhrada za praktická cvičení, která vojáci aktivní zálohy neabsolvovali na jaře a v září a říjnu kvůli koronavirové pandemii a vážné epidemiologické situaci.

Kurz byl rozdělen podle hodnostních sborů
Obsah online kurzu definovali specialisté ze sekce rozvoje sil MO ČR a vytvořili lektoři Centra kariérové přípravy nižších důstojníků a instruktoři Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků z Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově. Rozdělili jej tematicky pro důstojníky, praporčíky a poddůstojníky a mužstvo. „Upřímně jsem nevěděla, co očekávat, když jsem se dozvěděla, že výcvik absolvujeme online,“ komentuje novinku svobodnice Lucie Bártová, která slouží v aktivní záloze přes tři a půl roku a momentálně je na funkci střelce u jednotky aktivní zálohy při 26. pluku velení, řízení a průzkumu ve Staré Boleslavi. V občanském zaměstnání vykonává administrativní práci v soukromé firmě.

Svobodnice Bártová má za sebou šest praktických cvičení, a tak může obsah kurzu srovnávat. Líbily se jí poutavé videopřednášky o vojenské historii, zdravověda nebo praktické ukázky taktiky. Zároveň přiznává, že na kurz vojáci můžou nahlížet různě. Pro letitého člena sboru záložníků kurz může být částečně opakováním a hodně ze široka. „Třeba příručka vojáka je pojatá poměrně obecně. Za mě by její jednotlivá témata stála za samotný týdenní kurz. Ale vzhledem k dané situaci a rychlosti přípravy kurzu se to dá pochopit,“ komentuje obsahu kurzu pro poddůstojníky a mužstvo Bártová.

Výhodou možnost učivo si rozložit
Obdobně reagoval na e-learning i rotmistr Jan Kolenec, který působí jako mladší specialista u 102. průzkumného praporu v Prostějově a má za sebou už 14 cvičení jako záložník včetně jednoho delšího průzkumného kurzu. „Moc jsem od toho neočekával. Realita pak spíše příjemně překvapila,“ komentuje první dojmy z kurzu. „Pro mě je obrovskou výhodou, že není striktně dáno, kolik učiva a kdy musím vstřebat, že si ho můžu rozložit podle svého uvážení. Vyhovovaly mi také průběžné testy,“ dodává. Stejně jako Bártovou ho zaujal historický vývoj českého i světového válečnictví a některé audiovizuální přednášky.

Kurz pro důstojníky je zaměřen především na základy strategických a obranných studií a rozvoj armády nebo brannou legislativu a mezinárodní humanitární právo a dále právo a povinnosti velitele. Kurz pro praporčíky je pro změnu zaměřený na vedení lidí, týmovou spolupráci, role a úkoly praporčíka a vševojskovou přípravu. Zmíněný kurz pro poddůstojníky a mužstvo chce primárně prohloubit dosavadní znalosti branné legislativy ve vztahu k AZ, problematiky důležitosti vojenské profese ve společnosti, vedení lidí ve vojenských kolektivech a vybrané problematiky předmětů vševojskové přípravy, mezinárodního humanitárního práva a protipovstaleckého boje. Ve všech kurzech se vojáci seznámí s problematikou pravidel a zásad činností vojáků při řešení epidemie Covid-19.

On-line kurzy i v budoucnu?
„Chválím autory. Je to obrovský kus práce. Dokážu si zcela představit, že online výcvik bude i do budoucna součástí našeho výcviku,“ přemýšlí Bártová. „Na cvičení už nám na studium teorie většinou nezbývala energie, byli jsme hrozně vyčerpaní,“ vysvětluje.

„Do budoucna bych si dokázal představit, že e-learning se tematicky přiblíží jednotlivým praporům na základě jejich zaměření, tím myslím jiné pro mechanizované prapory a jiné pro průzkum. Za sebe bych uvítal ještě více obsahu na téma NATO a jejích členů a také více informací o výzbroji cizích armád, spojeneckých i těch potenciálně nebezpečných,“ navrhuje rotmistr Kolenec.

– Druhý e-learnigový kurz již zahájilo 441 záložníků a skončí 17. listopadu. Tuto formu výcviku postupně v šesti turnusech absolvuje více než 2000 vojáků aktivní zálohy do 20. prosince.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: plk. Magdalena Dvořáková, OdKV KaGŠ Armády ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.