MENU

Minister J. Naď rokoval s G. Kozovincom,

slovinským veľvyslancom v SR


Predmetom prvého oficiálneho stretnutia ministra obrany SR Jaroslava Naďa a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej republiky Gregora Kozovinca boli predovšetkým aktuálne otázky obrany a bezpečnosti.

Slovinský veľvyslanec G. Kozovinc sa zaujímal tiež o skúsenosti, ktoré Slovenská republika a jej ozbrojené sily nadobudli počas plánovania, prípravy a realizácie najväčšej civilno-vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť.

„V súčasnosti sa takmer všetky aktivity krajín sústredia na jeden z najdôležitejších cieľov – boj proti pandémii Covid-19. Úspešnosť zvládnutia tohto spoločného boja je závislý od spolupráce, solidarity a podpory medzi partnermi. Práve členstvo Slovenska a Slovinska v EÚ a NATO vytvára vynikajúci priestor na posilňovanie spolupráce a výmenu potrebných skúsenosti,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.

Slovinská republika je aktuálne predsedajúcou krajinou CEDC. V tejto súvislosti bola vytvorená pracovná skupina, ktorej úlohou je spracovať skúseností krajín CEDC z boja proti Covid-19 so zameraním sa na strategickú komunikáciu. „Skúsenosti, ktoré sme ako Slovenská republika nadobudli počas najväčšej civilno-vojenskej operácie v réžii Ozbrojených síl SR radi odovzdáme ďalej. Zároveň oceňujeme príležitosť hovoriť o rôznych riešeniach aj s našimi partnermi,“ povedal minister obrany J. Naď. Taktiež vyjadril presvedčenie, že práve plošné testovanie obyvateľstva je účinnou a možnou alternatívou voči uzatvoreniu celej krajiny na niekoľko týždňov.

Šéf rezortu obrany informoval slovinského veľvyslanca G. Kozovinca aj o prioritách vlády SR v oblasti obrany a bezpečnosti a priebehu prípravy nových strategických dokumentov. Diskusia bola venovaná tiež možnostiam rozvoja ďalšej spolupráce a nasadeniu príslušníkov ozbrojených síl oboch krajín do misií a operácii medzinárodného krízového manažmentu. V tejto súvislosti ho minister informoval tiež o plánovanom príspevku Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED IRINI, kde príslušníci slovinských ozbrojených síl pôsobia v rámci veliteľstva operácie v Ríme.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Jakub Neubauer – MO SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.