MENU

Minister obrany Naď diskutoval online

o súčasnom stave, cieľoch a úlohách aliančné predsunuté prítomnosti (EFP) v Lotyšsku


Minister obrany SR Jaroslav Naď diskutoval online o súčasnom stave, cieľoch a úlohách, ako aj aktuálnych bezpečnostných výzvach v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP), v ktorej v súčasnosti pôsobí 152 slovenských vojakov.

Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky plnia úlohy v rámci bojovej skupiny v Lotyšsku spolu s deviatimi krajinami NATO pod vedením Kanady.

„Dôležitosť príspevku Slovenskej republiky do posilnenej predsunutej prítomnosti v Pobaltí je zakotvená nielen v Programovom vyhlásení vlády SR, ale tiež v pripravovanej Obrannej stratégii SR. Táto skutočnosť jasne podčiarkuje, že postoj Slovenskej republiky k otázke bezpečnosti krajín NATO je stabilný a nemenný – chceme sa spoločne podieľať na zvládnutí aktuálnych výziev, ktorým Aliancia čelí. O tom svedčia aj príspevky našej krajiny v rámci medzinárodného krízového manažmentu,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.

Šéf slovenského rezortu obrany aliančným partnerom pri tejto príležitosti priblížil aj nadobudnuté skúsenosti a úspechy Ozbrojených síl SR počas operácie Spoločná zodpovednosť. „Boj našich krajín proti spoločnému neviditeľnému nepriateľovi – vírusu Covid-19 je nepochybne jednou z najväčších výziev, ktorým naše spoločenstvo tento rok musí čeliť. Tejto neľahkej úlohy sa zhostili aj naše ozbrojené sily, ktoré zabezpečovali najväčšiu civilno-vojenskú operáciu na Slovensku po materiálnej, logistickej a tiež personálnej stránke,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď a zároveň informoval o konkrétnych výsledkoch, ktoré prinieslo celoplošné testovanie obyvateľov na prítomnosť tohto vírusu.

Online diskusia bola zameraná aj na otázky riešenia aktuálnych bezpečnostných výziev vrátane schopnosti Aliancie efektívne reagovať na stále rastúci vplyv dezinformácií a hybridných hrozieb. V tejto súvislosti diskutujúci ocenili úlohy a ciele Centra výnimočnosti pre strategickú komunikáciu v Rige, ktorého členom je od roku 2019 aj Slovenská republika.

Na základe Národnou radou SR schváleného mandátu budú slovenskí vojaci v rámci tohto formátu plniť úlohy až do ukončenia posilnenej predsunutej prítomnosti. Po 15. decembri 2020, kedy sa príspevok transformuje, budú príslušníci Ozbrojených síl SR plniť úlohy v rámci účelového zoskupenia a spôsobilostí priamej a nepriamej palebnej podpory, ako aj v tíme Vojenskej polície.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.