MENU

Dôveryhodnosť Ozbrojených síl SR

je stabilne nad úrovňou 70 %


Dôveryhodnosť Ozbrojených síl SR je dlhodobo a stabilne vysoká, čo potvrdzujú aj pravidelné výskumy verejnej mienky, ktoré Ministerstvo obrany SR realizuje už od roku 2001. Podľa aktuálnych výsledkov dôveruje Ozbrojeným silám SR 72,6 % opýtaných. Výskum na reprezentatívnej vzorke 1 200 respondentov bol realizovaný od 27. októbra do 2. novembra 2020.

„Náš rezort je jediný, ktorý dlhodobo, pravidelne a kontinuálne vyhodnocuje verejnú mienku obyvateľov Slovenska v oblasti svojho pôsobenia. Spätná väzba od verejnosti je pre nás totiž naozaj dôležitá. Som veľmi rád, že aj tentokrát môžeme konštatovať, že naše ozbrojené sily si opäť obhájili silnú pozíciu jednej z najdôveryhodnejších inštitúcií a verím, že tomu bude tak aj naďalej,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď. Zároveň ocenil, že podľa výskumu verejnosť registrovala aj aktivity profesionálnych vojakov v boji s pandémiou Covid-19. „Ako sa ukázalo, až 69,5 % respondentov ocenilo aktivity profesionálnych vojakov v boji proti šíreniu vírusu Covid-19,“ vyzdvihol minister Naď.

Podľa aktuálneho výskumu majú Ozbrojené sily SR 67,6 % podporu obyvateľov. 79,4 % respondentov uviedlo, že na profesionálnych vojakov sa dá spoľahnúť pri riešení živelných pohrôm a 81,3 % potvrdilo, že ozbrojené sily sú pre Slovensko potrebné. Dlhodobo zanedbaný stav infraštruktúry a vojenskej techniky sa premietli aj do odpovedí na otázky o stave vojenskej techniky. O jej kvalite nepochybuje iba 39 % opýtaných, 54,2 % z nich sa stotožňuje s tvrdením, že kvalitou je porovnateľná s armádami ostatných krajín Vyšehradskej skupiny.

V rámci výskumu sa rezort obrany zaujímal aj o názor verejnosti na niektoré výroky týkajúce sa členstva SR v NATO a EÚ, pričom výsledky hodnotí pozitívne. Podľa viac ako polovice (57,5 %) opýtaných je členstvo v Európskej únii zárukou bezpečnosti a stability SR. Väčšina (58,8 %) tiež súhlasí s názorom, že členstvo v NATO upevňuje medzinárodné postavenie Slovenska.

Výskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Slovenskej republiky venovaný názorom na aktuálne otázky zabezpečenia obrany a bezpečnosti bol realizovaný v zmysle požiadavky, ktorá vyplynula z Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024 v pôsobnosti rezortu obrany. Z dôvodu aktuálnej pandémie boli dáta získavané formou „online panelov“. Realizovala ho nezávislá výskumná agentúra, ktorá bola vybraná v zmysle zákona na základe prieskumu trhu.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.