MENU

Vláda SR schválila Obrannú stratégiu SR

a ďalšie návrhy rezortu obrany


Kolégium ministrov dnes na návrh ministra obrany SR Jaroslava Naďa rokovalo o Obrannej stratégii SR – zásadnom strategickom dokumente, ktorý bol naposledy schválený Národnou radou SR pred 15 rokmi a spolu s ňou aj o ďalších návrhoch z dielne rezortu obrany. Vláda SR všetky predložené návrhy ministra obrany schválila.

„Obranná stratégia SR je zásadným strategickým dokumentom, ktorý určuje základné prístupy Slovenska k zabezpečovaniu svojej obrany. Okrem nadväznosti na novú Bezpečnostnú stratégiu SR definuje konkrétne a aktuálne východiská obrannej politiky, jej ciele, spôsoby a nástroje ich napĺňania,“ priblížil minister obrany SR Jaroslav Naď. Zároveň poďakoval za spoluprácu pri tvorbe dokumentu ďalším rezortom a zástupcom politickej sféry, ako aj širšej bezpečnostnej komunity vrátane zástupcov akademickej obce a domáceho obranného priemyslu. O návrhu Obrannej stratégie SR bude ešte hlasovať plénum Národnej rady SR.

Vzhľadom na to, že na Slovensku pretrváva vážna epidemiologická situácia, vláda dnes rokovala aj o návrhu ministra obrany na predĺženie uznesenia vlády z októbra, ktorým rozhodla o posilnení regionálnych úradov verejného zdravotníctva a o podpore vybraných zdravotníckych zariadení vyčlenením do 1500 príslušníkov OS SR. Šéf rezortu ocenil, že schválením materiálu sa vyčlenenie vojakov predlžuje do 30. júna 2020 a budú tak môcť pomáhať v boji proti Covid-19 aj naďalej.

Kolégium ministrov dnes rokovalo aj o ďalších dvoch návrhoch rezortu obrany. Jedným z nich je návrh na navýšenie počtu príslušníkov Ozbrojených síl SR a vyčlenenie do rezervných síl pre vojenskú operáciu EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine. Navýšenie o do 60 príslušníkov OS SR pre operáciu EUFOR Althea a vyčlenenie do 160 profesionálnych vojakov do rezervných síl operácie v Bosne a Hercegovine od februára budúceho roka má napomôcť efektívnemu pokračovaniu operácie, ktoré je po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie ovplyvnené výpadkom ozbrojených síl.

V súvislosti s pôsobením Ozbrojených síl SR dnes vláda súhlasila aj s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním Ozbrojených síl SR mimo územia Slovenska na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2021. „Vojenské cvičenia sú jedným zo základných nástrojov na zvyšovanie pripravenosti Ozbrojených síl SR. Chcem preto zdôrazniť, že ide výhradne o prítomnosť a vyslanie vojakov za účelom spoločných cvičení, ktoré sa realizujú každoročne,“ uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Vláda SR dnes súhlasila aj s posledným z predložených návrhov ministra obrany, a to s návrhom na vymenovanie a povýšenie profesionálnych vojakov. Celkovo ide o vymenovanie piatich plukovníkov do vojenskej hodnosti brigádneho generála, povýšenie dvoch brigádnych generálov do vojenskej hodnosti generálmajora a povýšenie jedného generálmajora do vojenskej hodnosti generálporučíka. Návrh na vymenovanie a povýšenie profesionálnych vojakov predkladá prezidentovi Slovenskej republiky vláda SR na návrh ministra obrany.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.