MENU

Bylo prodlouženo memorandum,

které usnadňuje veteránům najít práci


Náměstkyně ministra obrany pro řízení sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany Kateřina Blažková a generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon se dohodli na prodloužení platnosti Memoranda o spolupráci, které zvyšuje konkurenceschopnost válečných veteránů na trhu práce při využití poradenských programů.

S ohledem na skutečnost, že pomoc pro válečné veterány je jednou z priorit resortu obrany, bylo 22. března 2016 na společném jednání zástupců Ministerstva obrany a Ministerstva práce a sociálních věcí navrženo rozšířit pomoc pro tuto cílovou skupinu ze strany Úřadu práce ČR. Základem této spolupráce je společné memorandum uzavřené 13. dubna 2017. Obě strany v dalším období projevily zájem ve spolupráci při podpoře válečných veteránů pokračovat a 30. ledna 2018 bylo memorandum písemným dodatkem prodlouženo o další tři roky. Právě podepsaný druhý dodatek prodlužuje jeho platnost do 31. prosince 2023.

Semináře pro odcházející vojáky
Agentura personalistiky Armády ČR v návaznosti na memorandum realizovala ve spolupráci s odborem pro válečné veterány v roce 2019 pilotní projekt osmnácti jednodenních seminářů pro odcházející vojáky z povolání (profesní poradenství, aktuální situace na trhu práce v daném regionu atp.). Semináře zabezpečili profesní poradci Úřadu práce. Seminářů se účastnilo celkem 291 odcházejících vojáků z povolání a 43 personalistů. V roce 2020 bylo vzhledem k mimořádným opatřením realizováno osm seminářů.

„Na základě tohoto Memoranda je poskytována pomoc nejen válečným veteránům, kteří končí ve služebním poměru vojáka z povolání, ale také těm válečným veteránům, kteří v civilním životě hledají nové pracovní uplatnění,“ vysvětlila náměstkyně Kateřina Blažková.

Osvědčily se rekvalifikace, komunitní centra i benefitní programy
Kromě zdravotní a sociální podpory se podle Blažkové u novodobých veteránů osvědčily rekvalifikace, komunitní centra nebo benefitní programy. Jako klíčovou veteráni vnímají pomoc s hledáním zaměstnání po skončení vojenské kariéry. „Prodloužení memoranda jim takovou pomoc zajistí,“ doplnila Blažková.

Resort obrany v současné době eviduje více než 14,5 tisíce novodobých válečných veteránů. Bývalí vojáci jsou kvalifikovaní, jazykově vybavení, mají zkušenosti z práce doma i v zahraničí, mnoho z nich vyniká technickými schopnostmi.

Potřebné informace k zaměstnanosti válečných veteránů jsou zveřejněny na webových stránkách odboru pro válečné veterány http://www.veterani.army.cz/pracovni-prilezitosti.

Text: Jana Zechmeisterová, odbor komunikace MO ČR /r
Ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.