MENU

Vnímání modelování a simulace se v NATO mění,

říká plukovník Jan Mazal, oceněný příslušník UO


Současný vedoucí Katedry vojenské robotiky na FVT plukovník doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D. působil 3 a půl roku v Římě jako náčelník Odboru doktrín, vzdělávání a výcviku M&S CoE, kde se podílel na akreditaci tohoto centra a na vývoji nových kurzů realizovaných ve prospěch NATO.

V pondělí převzal z rukou rektorky-velitelky Univerzity obrany v Brně, plukovnice Zuzany Kročové, Medaili ministra obrany České republiky Za službu v zahraničí – III. stupně. Stejným způsobem byli oceněni pracovníci Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií plukovník gšt. Ing. Martin Bulka, M.A. a major Ing. Zbyněk Jakubíček. Plukovník Bulka působil jako náčelník odboru NADEFCOL a major Jakubíček jako starší styčný důstojník-specialista národního zastoupení AČR při JFCBS.

„V době, kdy jsem do centra M&S CoE (NATO Modelling & Simulation Centre of Excellence) přicházel, nebyla problematika modelování a simulace vnímána v NATO jako klíčová oblast, spíše byla usazována do kontextu podpory výcviku. Během mého působení v centru se toto vnímání změnilo a v současnosti je M&S v NATO vnímáno jako klíčová komponenta pro rozvoj fenoménu „umělé inteligence“ a podporu rozhodování na všech stupních velení, tedy taktického, operačního a strategického, jak potvrdil NATO Summit 2018,“ ohlíží se za více než třemi lety svého působení v Římě plukovník Mazal.

Simulace a modelování spočívá v přenosu problému do „virtuální dimenze“, kde pak jeho řešení za pomoci nejrůznějších (obvykle matematických) metod a nástrojů probíhá prakticky bez rizika a s nulovými, nebo minimálními náklady (počítačová simulace). M&S CoE se zabývalo širokým spektrem problematiky, od podpory výcviku (CAX), přes standardizaci a certifikaci M&S protokolů (HLA), robotizaci a autonomní systémy (např. projekt R2CD2), po komplexní vizualizaci a podporu „operačně-taktického“ rozhodování (například projekt ARCHARIA). Plukovník Mazal pokračoval i v některých tématech, započatých na Univerzitě obrany řešených například v rámci DZRO PASVŘ 1 a 2.

„V jistém smyslu lze vysledovat civilní analogii k námi řešené problematice, což představuje trend průmyslu 4.0. Ten předpokládá, že v kontextu M&S každý reálný výrobek bude mít svou virtuální reprezentaci, která umožní prostřednictvím permanentní simulace variantních podmínek, stavů, procesů, zatížení a podobně, řešit v rámci jeho životního cyklu otázky jako je třeba identifikace a zvládnutí kritických stavů, optimalizace chování systému za extrémních podmínek, oblast včasné diagnostiky, prediktivní údržby a podobně,“ popisuje plukovník Mazal jednu z oblastí uplatnění M&S.

Zkušenosti nabyté během více než tříletého působení v Římě nyní bude moci uplatnit jako vedoucí nově vzniklé Katedry vojenské robotiky.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Viktor Sliva /red
Foto: Veronika Seménková, Univerzita obrany v Brně

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.