MENU

Česká armáda ukončila velení

výcvikové mise EU v Mali


Po sedmi měsících končí historicky první velení zahraniční mise velitelem a štábem Armády České republiky. Brigádní generál František Ridzák předal velení výcvikové mise EUTM-Mali v úterý 12. ledna 2021 španělskému nástupci brigádnímu generálovi Fernandu Luisi Garciovi Herreizovi.

Mise byla úspěšně splněna navzdory všem neočekávaným překážkám, které ji potkaly. Více než čtyřicetičlenný tým se musel vyrovnat se dvěma vlnami pandemie Covid-19 a státním převratem. Obojí na určitou dobu omezilo výcvik, hlavní úkol výcvikové mise Evropské unie v regionu.

„V polovině června, kdy jsme už za přísných hygienických opatření přebírali velení, jsme věděli, že jeden z našich hlavních úkolů bude obnova výcvikových aktivit do původního stavu a vytvoření podmínek pro implementaci nového pátého mandátu, který rozšiřuje prostor operace do celého Mali, navyšuje personál i rozpočet,“ komentuje začátek mise generál Ridzák. V dubnu z důvodu pandemie musela zhruba polovina koaličních vojáků odcestovat domů a výcvikové aktivity se výrazně utlumily. „Návrat vojáků do mise jsme pečlivě naplánovali, výcvik bylo nutné vhledem k úkolům obnovit. Nešlo čekat do úplného odeznění pandemie. Další překážka nastala v srpnu. Státní převrat opět výcvik krátkodobě přerušil,“ dodává.

Nový mandát mise, nové výzvy, nové zkušenosti
Přestože byl výcvik příslušníků malijských ozbrojených sil pozastavený, mise EUTM-M pokračovala ve výcvikových aktivitách i v tomto období, a to ve prospěch Společných sil zemí G5 Sahel. Zároveň české velení mise vyhodnotilo další možnosti výcviku v Gao, Timbuktu, Sévaré a Banankoru tak, aby mohli začít s výcvikem Malijců v polních podmínkách ve střední části Mali. „Přizpůsobili jsme se potřebám a operačním cyklům malijské armády a budeme vojáky cvičit blíže k místu jejich nasazení,“ komentoval změny systému výcviku plukovník Václav Vlček, náčelník štábu velitelství mise v Bamako. Nový mandát mise znamenal také navýšení počtu kurzů, instruktorů a mentorů včetně ochrany sil.

Navzdory všem bezprecedentním problémům, se kterými se české velení mise potýkalo, se tak v druhé polovině mise povedlo rozběhnout souběžný výcvik ve všech vzdálených regionech Mali najednou, od Ménaky, přes Gao, Timbuktu, Sévaré, Banankoro až po Bamako. Takto rozsáhlý výcvik se v historii EUTM ještě neuskutečnil. Od začátku listopadu 2020 do konce ledna 2021 bude vycvičeno šest set Malijských vojáků. V regionu Gao, které je od hlavního města Bamaka vzdálené tisíc kilometrů, se uskutečnil historicky první výcvik malijské čety vedený misí EUTM.

„Česká republika je dlouhodobě jedním z největších přispěvovatelů do mise EUTM-M Mali. Z národního pohledu bylo logické navázat na získané zkušenosti a požádat EU o možnost převzetí velení mise. Naše velení misi EUTM-M nám umožnilo v rámci koalice prokázat nabyté schopnosti a zkušenosti příslušníků AČR a připravenost k převzetí velení i v dalších misích EU i NATO,“ hodnotí české zapojení do mise generálporučík Josef Kopecký, velitel Velitelství pro operace AČR.

Pomoc malijské armádě
České velení přišlo také s novou iniciativou provedení rozsáhlé rekonstrukce poddůstojnické školy v Banankoro. Konkrétně šlo o kompletní vybavení IT učebny od rekonstrukce místnosti, její kabeláže, po nákup nábytku a počítačů.

Dalším projektem byla oprava pěší střelnice poblíž základny KTC Koulikoro, kterou se dosáhne zvýšení bezpečnosti a kapacity pro základní výcvik ve střelecké přípravě.

Spolupráce s místní armádou a partnery
Českému velení mise se podařilo vůbec poprvé plně integrovat v rámci poradní činnosti mise EUTM přímo do struktury malijského generálního štábu a hlavního místa velení Společných sil zemí G5 Sahel. V tamních strukturách vznikla sekce pro podporu projektů, která má na starosti implementaci a dohled nad jejich plněním.

Jako vůbec první velitel mise EUTM-M byl generál Ridzák pozván velitelem operace Barkhane francouzským generálmajorem Marcem Conruytem na hlavní velitelství v Čadu k navázání spolupráce obou misí.

Humanitární pomoc
Během velení mise EUTM-M AČR zabezpečila přepravu dvou zásilek humanitární pomoci poskytované organizací Člověk v tísni, která působí v regionu Kayes spolu s německou humanitární společností. Další zásilka humanitární pomoci byla od hnutí Stonožka, se kterým česká armáda dlouhodobě spolupracuje.

Obecný popis českého velení EUTM-M
Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády tak, aby byla v budoucnu schopna samostatně čelit útokům ozbrojených teroristických skupin a zajistit suverenitu a teritoriální integritu země. Má rovněž podpořit výstavbu nedávno vytvořených Společných sil zemí G5 Sahel.

Malijské vojáky cvičíme proto, aby byli sami schopni zajistit bezpečnost na svém území a omezit působení mezinárodních teroristických skupin. Je to v souladu s žádostí samotných Malijců a na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která vyzvala regionální i mezinárodní společenství, včetně EU, ke koordinované asistenci Í a poskytnutí expertízy k podpoře schopností malijských ozbrojených sil. Evropská unie zřídila misi EUTM na základě rozhodnutí Rady EU v roce 2013. AČR v misi působí souvisle od roku 2013. Celkem se zde zatím vystřídalo 15 kontingentů. Aktuálně tam působí jednotky 4. úkolového uskupení AČR Mali, které je postaveno na bázi 13. dělostřeleckého pluku z Jinců.

Dne 12. června 2020 převzala Česká republika od Portugalska velení výcvikové mise Evropské unie v Mali. Velitelem mise byl brigádní generál František Ridzák, který 12. ledna 2021 předá velení Španělsku. Před pověřením velením mise generál Ridzák v rámci struktury Generálního štábu AČR řídil Agenturu komunikačních a informačních systému MO ČR.

Čtyřicetičlenná skupina příslušníků resortu obrany tvoří jádro velitelství výcvikové mise. Nejedná se jen o vojáky, v misi působí i tři civilní odborníci – politický poradce, poradkyně pro lidská práva a genderové záležitosti a soudní znalec v oboru francouzského jazyka.

Vojáci sloužící na velitelství jsou vybráni z útvarů napříč celou armádou, od velení až po bojové jednotky na taktické úrovni. Členy týmu jsou například zdravotníci, vojenský lékař, vojenský veterinář, specialisté na výcvik, právník, finanční specialista nebo tiskový mluvčí. V týmu je celkem sedmnáct důstojníků, kteří ovládají anglický i francouzský jazyk. Ve velení mise jsou celkem tři ženy.

Souhrnná informace o českém velení a jednotkách mise EUTM ke stažení zde: (PDF, 478 kB)

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: plk. Magdalena Dvořáková, OdKV KaGŠ Armády ČR /red
Foto: prap. Petr Dohnal, Armáda ČR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.