MENU

Poďakovanie za prácu v prospech OS SR

Posledný januárový piatok sa v NC EOD a RCHBO uskutočnil slávnostný nástup príslušníkov Centra, pri príležitosti rozlúčky a odchodu do zálohy štyroch dlhoročných kolegov: majora Ing. Martina Laurinca, nadrotmajstra Borisa Čičmana, rotmajstra Jaroslava Včelku a rotmajstra Olivera Spevára.

Veliteľ NC EOD a RCHBO – pplk. Ing. František Mihalovič vyzdvihol osobné kvality a penzum práce, ktorú vyššie menovaní vykonali počas svojej bohatej služobnej kariéry nielen pre NC EOD a RCHBO, ale aj v prospech celých OS SR. Naši kolegovia slúžili vlasti dohromady 100 rokov a 142 dní.

„V ľudskom živote nastávajú chvíle, kedy sa len veľmi ťažko hľadajú slová. Dnes sa s nami rozlúčili naši kolegovia, kamaráti, ktorí sa rozhodli ukončiť svoju vojenskú kariéru a odísť do zálohy po viac ako 25-tich rokoch práce v Ozbrojených silách SR. Major Ing. Martin Laurinc, nadrotmajster rtm. Boris Čičman, rotmajster Jaroslav Včelka a rtm. Oliver Spevár ukončia svoje pôsobenie v OS SR 31. januára 2021. V mene všetkých kolegov im úprimne želáme do budúcnosti hlavne zdravie, pretože to si nekúpite, šťastie a rodinnú pohodu“.
„Ďakujeme vám za všetku námahu, ktorú ste vo svojom živote vynaložili pri uskutočňovaní našich spoločných cieľov. Statočná a svedomitá práca, ktorou ste prispievali k nášmu dielu, nám bude príkladom a povzbudením.“

Text a foto: Národné centrum EOD a RCHBO Nováky, Ozbrojené sily SR /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.