MENU

Letošní kurzy generální štábu mají své názvy

Ceremoniál udělování čestných názvů kurzům generálního štábu, jejichž garantem je Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, se ve středu dopoledne odehrál vzhledem k protiepidemickým opatřením pouze distančně. Účastníci kurzů se s představiteli Univerzity obrany, Centra a vedení AČR setkali virtuálně v prostředí MS Teams.

Dekrety o udělení čestných názvů symbolicky předal účastníkům kurzů 1. zástupce náčelníka generálního štábu generálporučík Jaromír Zůna. V případě 38. KGŠ, jehož se v kombinované podobě účastní 26 důstojníků, bylo zvoleno jméno brigádního generála Františka Moravce, československého legionáře, důstojníka Československé armády a přednosty druhého oddělení Hlavního štábu, tedy vojenské zpravodajské služby. Prezenční 39. KGŠ s 19 účastníky ponese v názvu jméno Karla Janouška, československého armádního generála i. m. a leteckého maršála, člena prvního a druhého odboje a vězně komunistického režimu.

Forma letošního udělování čestných názvů kurzům generálního štábu předznamenala průběh nejen samotné výuky, ale také způsob obhajoby závěrečných prací, jež se uskuteční rovněž v distanční podobě. Kurzy generálního štábu připravují důstojníky v hodnostech podplukovník a plukovník na působení ve vyšších armádních pozicích v oblastech strategické řízení, bezpečnostní a obranná politika, leadership a vojenské umění.

Text: Viktor Sliva
Foto: Univerzita obrany v Brně

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.