MENU

Fakulta vojenského zdravotnictví UO

pomáhá přetížené nemocnici v Chebu


Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně pokračuje v pomoci českému zdravotnictví při zvládnutí přetíženosti nemocnic pacienty s nákazou Covid-19. Na základě žádosti o pomoc fakulta v průběhu dvou dnů zorganizovala a zajistila odbornou lékařskou výpomoc přetížené nemocnici v Chebu.

Dva pracovníci fakulty, vojenští lékaři s obornou specializací interní lékařství od pátku 12. února personálně posílí chebskou nemocnici při poskytování lékařské péče o nemocné a při zvládání krizové pandemické situace. Jedná se o podplukovníka doc. MUDr. Vladimíra Pavlíka, Ph.D. a kapitánku MUDr. Blanku Kupsovou, kteří budou v Chebu pomáhat po dobu tří týdnů.

Případné pokračování výpomoci bude záviset na tom, jak se podaří situaci v Chebu zvládnout. Fakulta je připravena na případné rotace personálu. Opět se potvrdilo, že Fakulta vojenského zdravotnictví je schopna rychle zvládat i náročné úkoly nejenom za katedrou, ale také v praxi. Velké poděkování patří oběma zmíněným pracovníkům fakulty.

Text: Hynek Schvach /r
Foto: Univerzita obrany v Brně

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.