MENU

SPS MO ČR i nyní pomáhá českému

obrannému průmyslu prosadit se v zahraničí


V úterý 16. února vystoupil náměstek pro řízení Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR Tomáš Kopečný v úvodu informačního webináře zaměřeného na téma Evropského obranného fondu (EDF).

Cílem webináře bylo představit českému obrannému průmyslu a výzkumným institucím nejnovější informace o průběhu druhého kola výzev Programu rozvoje evropského obranného průmyslu (EDIDP) a zároveň je informovat o vývoji v rámci procesu přípravy pracovního programu EDF pro roky 2021-2027.

Do přípravy tohoto programu byl resort obrany aktivně zapojen a snažil se v něm do maximální možné míry reflektovat zájmy českého obranného průmyslu a výzkumných institucí. Úspěšným završením těchto snah bylo přijetí všech devíti tematických okruhů navržených českými partnery. Webináře se zúčastnilo celkem 34 osob, přičemž bylo zastoupeno 19 společností českého obranného a bezpečnostního průmyslu.

České společnosti dlouhodobě oceňují aktivity, které Sekce průmyslové spolupráce a zástupci resortu v Bruselu systematicky provádějí k podpoře českých uchazečů o financování projektů z prostředků EDIDP a nově též z EDF. V rámci programu EDF pro roky 2021 až 2027 byl schválen celkový rozpočet 7,014 miliard eur. Jde o významný objem prostředků s velkým potenciálem nastartovat mezinárodní projekty v sektorech s vysokou přidanou hodnotou, které by bez spolufinancování z evropských zdrojů nebyly uskutečnitelné.

„I přes trvající omezení cestování Sekce průmyslové spolupráce neustává v aktivitách na podporu a komunikace zájmů českých subjektů v rámci přípravy programu EDF pro období 2021-2027. Čas plyne dál a stejně tak běží příprava nového programu EDF, kterou nepodceňujeme a apelujeme na společnosti, aby se na Sekci průmyslové spolupráce v případě zájmu o naši podporu v Bruselu obrátily co nejdříve,“ uvedl ve svém vystoupení náměstek pro řízení Sekce průmyslové spolupráce Tomáš Kopečný.

EDF pro roky 2021 až 2027 představuje reálnou šanci pro české subjekty zapojit se do perspektivních mnohonárodních projektů, v rámci kterých jsou navíc bonifikovány malé a střední podniky a také důraz na přelomové technologie. Jde o jádro celé iniciativy, kterému předcházely „testovací“ výzvy rámci programů EDIDP 2019 a 2020. Poznatky z EDIDP se zapracovaly do podoby nařízení k EDF, který co do objemu finančních projektů a ambicí představuje vrchol celého projektu, jenž je začleněn v tzv. Evropském obranném akčním plánu (EDAP).

Text a foto: Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.