MENU

On-line workshopy na CBVSS:

analyzování budoucího strategického prostředí


Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií zorganizovalo ve dnech 27. ledna a 18. února dva on-line workshopy: „Science fiction and its use in foresight analysis" a „War gaming and its use in foresight analysis". Obě události byly organizované v rámci aktivit pracovní skupiny NATO STO SAS-154 „Future strategic environment assessment: Framework for analysis", jejímž cílem je vytvoření rámce pro analyzování budoucího strategického prostředí ve prospěch obrany státu.

Za tím účelem jsou identifikovány osvědčené postupy různých zemí a institucí v oblasti prognostiky a analyzovány jednotlivé prognostické metody. Přednášející Peter Gizewski (expert na Science Fiction) a Ben Taylor (expert na válečnou hru) působí v instituci Defence Research and Development Canada (DRDC), s níž byla navázána spolupráce právě prostřednictvím SAS panelu.

Workshopy umožnily identifikovat nejlepší praxi, silné i slabé stránky jednotlivých technik a přinesly nové pohledy na možnosti využití science fiction a válečné hry v rámci predikce budoucího strategického prostředí se zřetelem na osobní zkušenosti přednášejících.

Cílem bylo rovněž rozšířit odbornou diskusi mimo rámec pracovní skupiny SAS panelu. Na setkáních byla proto umožněna širší účast z institucí jednotlivých členů pracovní skupiny uvedeného SAS panelu.

Kromě Univerzity obrany byly mezi účastníky zastoupeny také osoby z NATO ACT, britské instituce Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) a z Německa (Bundeswehr).

Text a foto: Dominika Kosárová, Univerzita obrany v Brně

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.