MENU

Zmena vo velení prISTAR

Štvrtok 25. februára 2021 bol pre Prápor ISTAR Prešov ďalším významným dňom v histórii útvaru. V priestoroch Sokolovských kasárni Prešov sa konal slávnostný nástup, počas ktorého bol vyhlásený personálny rozkaz podplukovníkovi Ing. Dušanovi Cisárovi, veliteľovi prISTAR, ktorý po 28 rokoch služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky odišiel do zálohy.

Do funkcie veliteľa bol dňom 1. marca 2021 ustanovený podplukovník Ing. Marián Brinček. Podplukovník Ing. Dušan Cisár pôsobil vo funkcii viac ako tri roky.

Slávnostný ceremoniál odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa prISTAR sa uskutočnil za dodržania stanovených epidemiologických opatrení a za účasti veliteľa, zástupcu veliteľa a veliaceho poddôstojníka 2. mb Prešov a príslušníkov práporu.

Po predaní štátnej zástavy podplukovníkom Ing. Dušanom Cisárom, ktoré symbolizovalo odovzdanie velenia prISTAR prostredníctvom veliteľa 2.mb plukovníka Ing. Slavomíra Verčimáka preberajúcemu veliteľovi majorovi Ing. Mariánovi Brinčekovi vystúpil so svojím príhovorom veliteľ 2. mb. Poďakoval odchádzajúcemu veliteľovi za jeho celoživotnú prácu v prospech Ozbrojených síl Slovenskej republiky a poprial veľa úspechov v ďalšom živote. Odovzdal medailu a pamätnú plaketu, ktorá mu bude pripomínať jeho pôsobenie v OS SR. Zároveň vyzdvihol funkciu veliteľa prISTAR ako nesmierne náročnú, vyžadujúcu si človeka komplexne pripraveného, cieľavedomého a zásadového, ktorý na seba dokáže prevziať zodpovednosť.

Ešte pred samotným záverom slávnostnej ceremónie vystúpili so svojimi príhovormi za prISTAR náčelníčka personálneho oddelenia npor. Ing. Lenka Kulpová ako aj odchádzajúci veliteľ, ktorý vo svojom príhovore úprimne poďakoval všetkým príslušníkom práporu za spoluprácu a tiež všetkým, ktorí ho v jeho poslaní veliteľa prISTAR po celý čas jeho velenia podporovali.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: nrtm. Ing. Igor Peti /red
Foto: por. Mgr. Ladislav Jeremiáš, Prápor ISTAR Prešov, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.