MENU

Ocenenie odchádzajúcich príslušníkov 22. mpr

Dnes 26. februára bol posledným dňom v uniforme pre štyroch poddôstojníkov z radov 22. mechanizovaného práporu (22. mpr), a to nrtm. Martina Bodnárika, rtm. Róberta Popoviča, rtm. Júliusa Kolduša a rtn. Zsolta Bikkyho. Títo príslušníci nášho práporu prežili v uniforme od 17 do 25 rokov. Pri tejto príležitosti sa veliteľ 22. mpr pplk. Július Čepela rozhodol, že týchto príslušníkov ocení za ich prínos nášmu práporu.

Veliteľ práporu nešetril slovami chvály na ich adresu a vyzdvihol ich profesionalitu a odhodlanie, s ktorým plnili zverené úlohy. Ďalej poďakoval odchádzajúcim poddôstojníkom za ich kvalitne odvedenú prácu, ktorou prispeli k budovaniu vysokého kreditu 22. mpr, a zaželal im veľa úspechov v civilnom živote. Odchádzajúcim príslušníkom pri tejto príležitosti venoval ďakovný list s pamätnou mincou 22.mpr. Táto slávnostná chvíľa bola zakončená zápisom do kroniky 22. mpr. Navyše jednému z príslušníkov práporu, rtm. Róbertovi Popovičovi, vyjadril svoje poďakovanie za jeho 25 ročnú službu aj náčelník Generálneho Štábu OS SR generál Ing. Daniel Zmeko pamätným krížom Ozbrojených Síl Slovenskej Republiky, ktorý rtm. Popovičovi odovzdal v zastúpení veliteľ 22. mpr.

Všetci odchádzajúci poddôstojníci vyjadrili poďakovanie OS SR za krásne roky, ktoré mali možnosť prežiť v ozbrojených silách. A my ostatní im ďakujeme, že sme mali možnosť slúžiť po ich boku tak na území slovenskej republiky, ako aj v zahraničných misiách.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: nrtm. Jaroslav Novomestský, Úrad logistického zabezpečenia Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.